عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به اهمیت بازسازی شبکه‌های فرسوده در جلوگیری از هدررفت آب، می‌توان ردیف بودجه‌ای برای بازسازی شبکه‌های انتقال آب از محل منابع عمومی بودجه و صندوق توسعه ملی برای این کار در نظر گرفت.

حسین امیری خامکانی در خصوص لزوم بازسازی شبکه‌های آب فرسوده گفت:بدیهی است با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، یکی اولویت‌ها اتخاذ تدابیری برای تامین آب شرب و کشاورزی در آینده است.  وی ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از آب شرب در شهرها و روستاهای کشور به دلیل فرسوده بودن شبکه انتقال آب، هدر می‌رود.

نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازسازی شبکه‌های فرسوده آب به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد البته در حال حاضر منابعی برای انجام این مهم در قالب بودجه‌های سنواتی  لحاظ می‌ شود که این منابع کافی نیست.

امیری خامکانی گفت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که حمایت‌های لازم را برای بازسازی شبکه‌های فرسوده آب داشته باشد و وزارت نیرو در این راستا باید با عزم جدی موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: در گذشته با توجه به موافقت مقام معظم رهبری، منابعی از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شده و با توجه به اهمیت بازسازی شبکه‌های فرسوده در جلوگیری از هدررفت آب، می‌توان ردیف بودجه ای برای بازسازی شبکه‌های انتقال آب از محل منابع عمومی بودجه سنواتی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفت البته این پیشنهاد در قالب همان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی باید ابتدا بررسی شود و در صورت عدم مغایرت با قانون اجرا شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در هرصورت یکی از بدیهی ترین اقدامات برای مقابله با مسئله کم آبی، استفاده بهینه از منابع آبی موجود است و در این راستا باید شبکه‌های انتقال آب بازسازی شود.