همزمان با سفر وزیر نیرو به استان خوزستان کلنگ احداث پنج آب شیرین‌کن جدید استان خوزستان به ظرفیت ۴۶ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به زمین زده شد.
 


رضا اردکانیان در نخستین برنامه سفر خود به استان خوزستان ضمن حضور در محل تصفیه‌خانه ثامن، کلنگ احداث تاسیسات آب شیرین‌کن شهر آبادان را با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب در شبانه روز به زمین زد. این مجموعه با استفاده از روش RO و با اعتبار سرمایه‌گذاری اولیه حدود ۶۰۰ میلیارد ریال به روش BOO اجرا خواهد شد.

همچنین در این مراسم با دستور وزیر نیرو عملیات اجرایی چهار مجموعه آب شیرین‌کن دیگر نیز به صورت همزمان آغاز شد.

احداث آب شیرین‌کن به ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز در تاسیسات شهید باوی آبادان و با سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال و احداث تاسیسات آب شیرین‌کن دریایی در شهر اروندکنار به ظرفیت سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز با سرمایه‌گذاری اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال بخشی از تاسیساتی که امروز توسط وزیر نیرو به صورت همزمان عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

کلنگ‌زنی تاسیسات آب شیرین‌کن چوئبده به ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌ روز با سرمایه‌گذاری اولیه ۱۵۰ میلیارد ریال و کلنگ‌زنی تاسیسات آب ‌شیرین‌کن خرمشهر به ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی نیز بخش دیگری از پروژه‌های بخش آب و فاضلاب استان است که در جریان سفر وزیر نیرو به استان خوزستان عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد و بر این اساس ظرفیت تاسیسات آب شیرین‌کن استان ۴۶ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.