فیلتر یخچال بوش bosch

فیلتر یخچال بوش اولترا کلریتی

فیلتر یخچال ساید بوش اولترا

موشکی  UltraClarity USA

499،000تومان 345،000 تومان

فیلتر یخچال بیرونی بوش کوچک

فیلتر بیرونی یخچال بوش

بیرونی کوچک

1500 گالن - شش ماهه

165،000 تومان 125،000 تومان

فیلتر یخچال بیرونی ال جی کوچک

فیلتر بیرونی یخچال ال جی

بیرونی کوچک

1500 گالن - شش ماهه

165،000 تومان 125،000 تومان

فیلتر یخچال بیرونی بوش بزرگ

فیلتر بیرونی یخچال بوش

بیرونی بزرگ

2500 گالن - یک ساله

195،000 تومان 145،000 تومان

فیلتر یخچال بوش 3M آمریکایی

فیلتر یخچال ساید بوش

موشکی USA

455،000تومان 365،000 تومان

فیلتر یخچال بوش 3M مکزیک

فیلتر یخچال ساید بوش

موشکی Mexico

445،000تومان 385،000 تومان

فیلتر یخچال بوش اولترا

فیلتر یخچال ساید بوش اولترا

موشکی  UltraClarity USA

475،000تومان 395،000 تومان

فیلتر یخچال بوش اولترا کلریتی

فیلتر یخچال ساید بوش اولترا گلد

موشکی  UltraClarity USA

 قیمت : ناموجود