برای پایداری در طول زمان، ضروری است به چرخه آب در تمام موارد آن از جمله کلیه مصارف و مصرف کنندگان نگاه کنیم. این تصویر نشان دهنده این است که چطور اهداف نهفته در هدف 6 اهداف توسعه پایدار کل چرخه جامع آب را با روشی یکپارچه تحت پوشش قرار می دهد.

هدف کلی 8 هدف دارد که به اهداف 6.1) آب آشامیدنی سالم 6.2) مراعات اصول بهداشتی و بهداشت مناسب 6.3) کیفیت آب و فاضلاب 6.4) مصرف آب و کم آبی 6.5) مدیریت منابع آب 6.6) اکوسیستم ها a6 ) همکاری بین المللی b6) مشارکت ذینفعان مربوط است.
هدف 11.5 در مورد بلایای طبیعی مربوط به آب ( در زیر هدف 11 از اهداف توسعه پایدار در مورد شهرها و جوامع پایدار) مثال قوی از بسیاری پیوندهای مربوط به آب و بهداشت در تمام اهداف توسعه پایدار را ارائه می دهد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به تصاویر چرخه کامل آب با روشی یکپارچه می توانند به سایت زیر مراجعه نمایند.

 

http://www.unwater.org/news-events/news-details/en/c/417707/