مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: کاهش آب رودخانه ها و منابع آبی زیرزمینی اولین هشدارش، آلایندگی آب است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری در برنامه صدا و سیمای گلستان با عنوان آب سرچشمه حیات، اظهار کرد: سطح تراز آبهای زیرزمینی کم عمق امسال نسبت به سال گذشته نیم متر و در دراز مدت 87 صدم متر افت کرده است. معنایش این است نسبت به سال گذشته 138 میلیون متر مکعب و نسبت به درازمدت 234 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از سفره های کم عمق زیرزمینی استان صورت گرفته است.    


وی اظهار کرد: در آبهای عمیق نیز همین اتفاق رخ داده است. نسبت به سال گذشته سطح تراز آبهای عمیق استان 1 و 3 صدم متر و نسبت به درازمدت، 4 متر افت داشته است. معنایش این است که نسبت به سال گذشته 15 میلیون متر مکعب و نسبت به درازمدت 40 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آبهای عمیق استان صورت گرفته است.
مهندس نظری افزود: امروز بارندگی منجر به تغذیه سفره نمی شود و سال ها طول می کشد تا تغذیه سفره صورت بگیرد، بنابراین مدیریت مصرف به ویژه در فصل تابستان که فصل کشت است، ضروری است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه با اشاره به وضعیت بارش های سال آبی جاری بیان کرد: امسال میزان بارش در گلستان 410 میلی لیتر بود که نسبت به سال گذشته  18 درصد افزایش و نسبت به دراز مدت بیش از 2 درصد کاهش داشتیم. اما علیرغم افزایش بارش، در رودخانه های استان، وضعیت مناسب نداریم. علت هم این است که در سال آبی ذخیره برف به حدکافی نداشتیم. برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی نیز مزید بر علت است.
وی تصریح کرد: در رودخانه های مهم استان نظیر گرگانرود، اترک و قره سو 30 تا 80 درصد کاهش آورد داریم. اگر همین وضع پیش برود رودخانه ها فصلی می شوند. افزایش دما نیز مصرف را بالا می برد و از طرفی خشکسالی و تغییر اقلیم و افزایش دما را دراستان داریم.خشکسالی در 10 سال اخیر به جز سال های 90 و 93 در استان وجود داشته است. تغییر اقلیم هم در استان وجود دارد. تقاضای آب نیز هر روز به دلیل افزایش جمعیت و توسعه بخش های مختلف، افزایش داشته است. مهندس نظری اظهار داشت: وضعیت منابع آب استان بدین گونه است. اگر دقت و مدیریت نباشد قطعا با مشکل مواجه می شویم. در جهان دو دهم درجه سانتیگرداد نسبت به 10 سال اخیر افزایش داشتیم. در کشور 25 تا 38 صدم بوده است که استان ما 38 صدم بوده است. طبق نظر سازمان ملل، اگر جهان به همین منوال در مصرف خود ادامه دهد، تا سال 2025 میلادی 2 میلیارد و 700 میلیون نفر در 30 کشور با کمبود آب مواجه می شوند.
وی بیان کرد: وضعیت آب در دنیا به این صورت است که 70 درصد آب تجدید پذیر دنیا به بخش کشاورزی، 20 درصد صنعت و خدمات و 10 درصد هم به خانگی و شرب اختصاص دارد.  

در کشور 92 درصد به بخش کشاورزی ، 3 درصد صنعت و خدمات ، 5 درصد مصارف خانگی و در استان 87 درصد کشاورزی، 10 درصد به شرب و 3 درصد هم به صنعت و خدمات اختصاص داده شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: در حال حاضر 59 میلیون متر مکعب آب ذخیره پشت سدهای استان است. سال گذشته همین مقطع 80 میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش ذخیره آبی داریم. در حال حاضر با سازه هایی که در استان اجرا شده است 72 درصد آبهای سطحی مهار شده است مابقی نیز با سدسازی و سازه های کوچک در حال مهار است. با مهار آب های سطحی فشار وارده بر آبهای زیرزمینی نیز کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: اگر آبهایی که امروز در اختیار داریم مدیریت عرضه و مصرف توامان صورت گیرد نیازآبی همه بخش ها را می توانیم تامین کنیم. اگر این اتفاق نیفتد آب فعلی نمی تواند نیاز فعلی و آتی را برطرف کند. باید چرخه آبی استان را مدیریت کنیم. ما سعی کردیم امانت دار خوبی برای مردم باشیم ولی در نهایت کار ما 50 درصد است و مابقی نیاز به همکاری و مشارکت مردم در مصرف بهینه آب دارد.
مهندس نظری افزود: استفاده از آبیاری نوین در کشاورزی، کشت محصولات کم آب طلب، اجرای شبکه های مدرن آبیاری وزهکشی، بازچرخانی آب در چرخه صنعت و استفاده از پساب، تعدیل فشار در شبکه های آبرسانی، کاهش تلفات آب، نصب کنتور بر تاسیسات آبی جهت مدیریت مصرف، توجه به پروانه های بهره برداری مخصوصا در کشاورزی از جمله راهکارهایی است که می تواند در مدیریت منابع آبی کمک ما باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه با بیان که طی سال هایی که طرح تعادل بخشی اجرا شده است، 2هزار و600 حلقه چاه تعیین تکلیف و 2 هزار و450 حلقه نیز مسلوب المنفعه شد، گفت: 16 هزار  حلقه چاه غیر مجاز طی این سال ها با اقدامات انجام شده به 11 هزار و 320 چاه رسیده است. کسانی که از پروانه بهره برداری عدول می کنند بالاجبار باید قانون را برای آنان اعمال کنیم. در مصرف خانگی نیز جا دارد بیش از این صرفه جویی کنیم. مقایسه بین کشور ما و کشورهای توسعه یافته داشتیم نشان می دهد که ما می توانیم در مصرف خانگی 40 درصد صرفه جویی کنیم بدون اینکه در بحث بهداشت خللی ایجاد شود.