سخنگوی کمیسیون کشاورزی، گفت: عمده ترین مشکلات تامین آب شرب روستای شامل پراکندگی روستاهای کشور و وابستگی روستاها به منابع آب ناپایدار است که در نشست دیروزمورد بررسی قرار گرفت.

نورمحمد تربتی نژاد، در تشریح دیروز(یکشنبه ۲۹ مهرماه) نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نشست امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تحت عنوان برنامه وزارت نیرو جهت تامین آب شرب روستائی با شرکت مسئولین وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.



سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه عمده ترین مشکلات تامین آب شرب روستای از جمله پراکندگی روستاهای کشور و وابستگی روستاها به منابع آب ناپایدار مطرح شد، گفت: از جمله مسائل دیگر که در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت تعرفه، عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی توسط دولت، عدم تامین مستمر آب برای روستائیان و کیفیت پائین آب بود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: همچنین با حضور مسئولین مسائلی در حوزه آب روستایی از جمله عدم تفکیک آب شرب و غیر شرب و عدم اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری بمیزان کافی مطرح شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه مقرر شد کمیته تخصصی با عضویت اعضای کمیته تخصصی آب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، نمایندگان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه نسبت به برآورد منابع مالی مورد نیاز برای حل مشکلات تامین کمی و کیفی آب شرب روستایی اقدام کنند، خاطرنشان کرد: جهت گنجاندن موارد مورد بررسی قرار گرفته شده در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ دولت پی گیری های لازم انجام می‌شود.