مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: بارش‌های اخیر حدود ۱۳۲ میلیون متر مکعب آب به حجم مخزن سدهای استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد.

اتابک جعفری با اشاره به اینکه بیشترین حجم آب ذخیره شده مربوط به سد پیشین است، افزود: بر اثر بارش‌های اخیر ۶۵ میلیون مترمکعب آب وارد این سد شده و هم‌اینک حجم فعلی آن به ۱۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است.وی ادامه داد: بر اثر این بارش‌ها ۹ میلیون متر مکعب آب به سد زیردان وارد شده و حجم آب این سد را به ۶۸ میلیون مترمکعب افزایش داده است.

جعفری درخصوص بارش‌های اخیر شهرستان نیکشهر تصریح کرد: بر اثر بارندگی‌های اخیر در حوزه شهرستان نیکشهر ۴ میلیون متر مکعب آب وارد سد خیرآباد این شهرستان شده و حجم این سد نیز به ۹ میلیون مترمکعب آب ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سد شی کلک شهرستان چابهار نیز با حجم مخزن ۱۰ میلیون مترمکعب، بر اثر نزولات جوی چند روز اخیر سرریز کرده است.

جعفری خاطرنشان کرد: هم اینک مجموع حجم آب ذخیره شده در سدهای مخزنی سیستان و بلوچستان ۶۰۶ میلیون مترمکعب است که ۳۱ درصد حجم کل مخازن استان بوده و نسبت به سال آبی قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است.