فیلتر یخچال الکترولوکس، وستینگ هاوس، فریجیدر

فیلتر یخچال ساید فریجیدر و الکترولوکس شیشه ای

فیلتر یخچال فریجیدر شیشه ای

داخلی  کتابی  شیشه ای

420،000تومان 350،000 تومان