فیلتر یخچال الکترولوکس

فیلتر یخچال وستینگهاوس, فریجیدر

210،000 تومان

 

آموزش نحوه تعویض فیلتر یخچال ساید بای ساید الکترولوکس، فریجیدر، وستینگ هاوس

نحوه تعویض فیلتر یخچال الکترولوکس، فرجیدر، وستینگ هاوس

فیلتر بیرونی یخچال الکترولوکس، فریجیدر، وستینگ هاوس

فیلتر بیرونی یخچال ساید بای ساید سامسونگ samsung aqua-pure made in Korea

(در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 30 % تخفیف می شود.)

30-6 سانت

65،000تومان 45،000 تومان

ارسال رایگان

مطالب مرتبط

فیلتر تصفیه آب یخچال ساید فریجیدر

فیلتر بیرونی یخچال ساید بای ساید