فیلتر اب یخچال ال جی LG

فیلتر الجی

فیلتر آب یخچال ساید الجی کره

داخلی لیوانی

500 گالن یکساله

765،000تومان 685،000 تومان

فیلتر آب یخچال ساید الجی مکزیک

داخلی لیوانی

500 گالن یکساله

675،000تومان 630،000 تومان

فیلتر بیرونی یخچال ال جی

بیرونی بزرگ

2500 گالن - یک ساله

525،000 تومان 450،000 تومان

فیلتر یخچال موشکی ال جی LT700P

فیلتر یخچال ساید الجی کره

کره پرمیوم داخلی LT700P

775،000تومان 665،000 تومان

فیلتر یخچال ال جی LT800P

فیلتر یخچال ساید الجی کره

کره پرمیوم داخلی LT800P

6775،000تومان 665،000 تومان

فیلتر یخچال الجی موشکی سر پهن

فیلتر موشکی ال جی (سر پهن)

کره موشکی داخلی

قیمت : 790،000 645،000 تومان

فیلتر یخچال ساید ال.جی

فیلتر یخچال ال جی موشکی سرنازک

کره موشکی ال جی

790،000تومان 645،000 تومان

فیلتر یخچال ساید الجی کره

کره پرمیوم داخلی LT1000P

مدل یک: 1،650،000 تومان
مدل دو: 950.000 تومان

فیلتر یخچال الجی

فیلتر یخچال ساید بای ساید الجی

ترکیه آتلانتیس داخلی لیوانی

340،000 تومان

فیلتر اب ال جی

فیلتر یخچال ساید ال جی

چین-پریمیوم-داخلی-لیوانی

قیمت: 71،000 تومان