فیلتر یخچال سامسونگ samsung

فیلتر سامسونگ

فیلتر موشکی ساید سامسونگ

کره-داخلی-موشکی

300 گالن - شش ماهه

115,000تومان 95،000 تومان

فیلتر سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

کره-آکواپیور-داخلی-لیوانی

500 گالون - شش ماهه

100،000تومان 95،000 تومان

فیلتر سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

کره-آکواپیور-داخلی-لیوانی

800 گالون - یک ساله

165،000تومان 110،000 تومان

فیلتر یخچال سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ

ترکیه-آتلانتیس-داخلی-لیوانی

500 گالن - شش ماهه

80،000 تومان

فیلتر سامسونگ

فیلتر موشکی ساید سامسونگ

کره-داخلی-موشکی

500 گالن - یک ساله

145,000تومان 120،000 تومان

فیلتر ساید سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ

چین-آکوا پیور-داخلی-لیوانی

500 گالن - فاقد گارانتی

قیمت: 70،000 تومان