فیلتر یخچال سامسونگ samsung

فیلتر سامسونگ

فیلتر موشکی ساید سامسونگ

کره-داخلی-موشکی

300 گالن - شش ماهه

115,000تومان 95،000 تومان

فیلتر سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

کره-آکواپیور-داخلی-لیوانی

500 گالون - شش ماهه

100،000تومان 90،000 تومان

فیلتر سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

کره-آکواپیور-داخلی-لیوانی

800 گالون - یک ساله

120،000تومان 95،000 تومان

فیلتر یخچال سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ

ترکیه-آتلانتیس-داخلی-لیوانی

500 گالن - شش ماهه

72،000 تومان

فیلتر سامسونگ

فیلتر موشکی ساید سامسونگ

کره-داخلی-موشکی

500 گالن - یک ساله

125,000تومان 105،000 تومان

فیلتر ساید سامسونگ

فیلتر یخچال ساید سامسونگ

چین-آکوا پیور-داخلی-لیوانی

500 گالن - فاقد گارانتی

قیمت: 60،000 تومان