فیلتر یخچال الکترولوکس، وستینگ هاوس، فریجیدر

فیلتر هوای یخچال فریجیدر

فیلتر هوای یخچال فریجیدر

شش ماهه

195،000تومان 145،000 تومان

فیلتر یخچال ساید فریجیدر و الکترولوکس شیشه ای

فیلتر یخچال فریجیدر شیشه ای

داخلی  کتابی  شیشه ای

920،000تومان 699،000 تومان