فیلتر یخچال بیرونی بوش بزرگ

فیلتر بیرونی یخچال بوش

بیرونی بزرگ

2500 گالن - یک ساله

195،000 تومان 145،000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور

فیلتر داخلی تصفیه آب یخچال ساید بای ساید بوش مدل لیوانی

فیلتر یخچال بیرونی بوش بزرگ

سفارش تلفنی

فیلتر یخچال بیرونی بوش بزرگ