کیفیت آب به مواد شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ویژگی های رادیولوژی از آب است. [1] این اندازه گیری از وضعیت آب نسبت به الزامات یک یا چند گونه زنده و یا به هر نیاز انسان و یا هدف است. [2 ] این است که اغلب با اشاره به مجموعه ای از استانداردهای که در برابر انطباق می تواند ارزیابی شود استفاده می شود. استانداردهای رایج ترین روش برای ارزیابی کیفیت آب مورد استفاده مربوط به سلامت اکوسیستم، ایمنی از تماس با انسان و آب آشامیدنی.
استاندارد

در تنظیم استانداردها، سازمان های را / تصمیم گیری های علمی سیاسی و فنی در مورد چگونه آب استفاده خواهد شد. [3] در مورد آب طبیعی، برخی از آنها نیز تخمین معقولی از شرایط بکر است. استفاده های مختلف نگرانی متفاوت و در نتیجه استانداردهای مختلف در نظر گرفته شده. آب طبیعی در پاسخ به شرایط محیطی متفاوت خواهد بود. دانشمندان محیط زیست برای درک این که چگونه این عملکرد سیستم، که به نوبه خود کمک می کند تا برای شناسایی منابع و سرنوشت آلاینده های. وکلای محیط زیست و سیاست گذاران کار کنند به تعریف قانون با این نیت که آب است که در با کیفیت مناسب برای استفاده مشخص آن داشت.

اکثریت قریب به اتفاق از آب های سطحی بر روی این سیاره نه آب قابل شرب و نه سمی است. این درست باقی می ماند که آب دریا در اقیانوس ها (که بیش از حد شور به نوشیدن) است شمارش نیست. یکی دیگر از درک عمومی از کیفیت آب است که از یک ملک ساده است که می گوید که آیا آب آلوده است یا نه. در واقع، کیفیت آب یک موضوع پیچیده، در بخش آب است، زیرا یک رسانه پیچیده ذاتا با محیط زیست از زمین گره خورده است. فعالیت های صنعتی و تجاری (به عنوان مثال تولید، معدن، ساخت و ساز، حمل و نقل) از علل عمده آلودگی آب به عنوان رواناب از مناطق کشاورزی، رواناب شهری و تخلیه فاضلاب درمان و درمان است.
دسته بندی ها

پارامترهای کیفیت آب با استفاده در نظر گرفته شده تعیین می شود. کار در زمینه کیفیت آب تمایل به در آب است که برای مصرف انسان، استفاده های صنعتی، و یا در محیط درمان می شود متمرکز شده است.
مصرف انسان

آلاینده هایی که ممکن است در آب درمان نشده باشد میکروارگانیسمهای مانند ویروس ها، باکتری ها تک یاخته و. آلاینده های معدنی مانند نمک و فلزات. آلاینده های شیمیایی آلی از فرایندهای صنعتی و استفاده از مواد نفتی. آفت کش ها و علف کش ها؛ و آلاینده های رادیواکتیو است. کیفیت آب بستگی به زمین شناسی محلی و اکوسیستم، و همچنین استفاده بشر از جمله پراکندگی و فاضلاب، آلودگی صنعتی، استفاده از آب به عنوان یک فرو رفتن حرارت، و استفاده بیش از حد (که ممکن است سطح آب پایین تر).

ایالات آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) را محدود مقدار آلاینده های خاص در آب ارائه شده توسط ما سیستم های آب عمومی است. قانون آب آشامیدنی سالم را مجاز EPA به صدور دو نوع استاندارد: استانداردهای اولیه تنظیم مواد که به طور بالقوه سلامت انسان تاثیر می گذارد، و استانداردهای ثانویه تجویز کیفیت زیبایی شناسانه، کسانی که بر طعم، بو، و یا ظاهر. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) مقررات ایجاد محدودیت برای آلاینده ها در آب بطری است که باید حفاظت همان برای سلامت عمومی فراهم می کند. آب قابل شرب، از جمله آب بطری، ممکن است منطقی انتظار می رود به حداقل مقدار کوچک برخی از آلاینده های. حضور این آلاینده لزوما نشان می دهد که آب در معرض خطر سلامت.

در مناطق شهری در سراسر جهان، فن آوری تصفیه آب در سیستم های آب شهری استفاده می شود برای حذف آلاینده های از آب منبع (آب های سطحی و یا زیرزمینی) قبل از اینکه به خانه، کسب و کار، مدارس و سایر دریافت کنندگان توزیع شده است. آب به طور مستقیم از جریان، دریاچه، و یا آبخوان کشیده شده و است که هیچ درمان را با کیفیت نامطمئن باشند.
صنعتی و استفاده داخلی

مواد معدنی محلول ممکن است مناسب از آب برای طیف وسیعی از اهداف صنعتی و خانگی تاثیر می گذارد. آشنا ترین این است که احتمالا حضور یون کلسیم و منیزیم که با عمل تمیز کردن صابون تداخل، و می توانید سولفات سخت و نهشته های کربناته نرم در آب گرم کن و یا دیگهای بخار تشکیل می دهند. [4] آب سخت ممکن است نرم برای حذف این یون. روند نرم شدن اغلب جایگزین کاتیون سدیم می باشد. [5] آب سخت ممکن است نسبت به آب نرم برای مصرف انسان، از مشکلات سلامتی با سدیم بیش از حد و با کمبود کلسیم و منیزیم در ارتباط بوده است. نرم تغذیه کاهش می یابد و ممکن است افزایش یابد تمیز کردن اثر. [6]
کیفیت آب محیط زیست
همچنین ببینید: نظارت بر محیط زیست و آب شیرین پارامترهای کیفیت محیط زیست

کیفیت آب از محیط زیست، همچنین کیفیت آب محیط نامیده می شود، مربوط به آب مانند دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس ها. استانداردهای کیفیت آب برای آب های سطحی به طور قابل توجهی با توجه به شرایط مختلف محیطی، اکوسیستم، و استفاده بشر در نظر گرفته شده متفاوت است. مواد سمی و جمعیت بالای میکروارگانیسم های خاصی می تواند یک خطر بهداشتی برای مقاصد غیر آشامیدنی مانند آبیاری، شنا، ماهیگیری، قایق سواری، قایقرانی، و استفاده های صنعتی در حال حاضر. این شرایط نیز ممکن است حیات وحش، که استفاده از آب برای نوشیدن و یا به عنوان یک زیستگاه تاثیر می گذارد. قوانین کیفیت آب مدرن به طور کلی حفاظت از شیلات و استفاده های تفریحی و نیاز به مشخص، به عنوان یک حداقل، حفظ استانداردهای کیفیت فعلی است.
برخی تمایل در میان مردم به بازگشت آب به شرایط بکر، و یا قبل از صنعتی وجود دارد. غالب قوانین زیست محیطی در حال حاضر در طراحی استفاده می کند خاصی از بدن آب تمرکز کنید. در برخی از کشورها این نامگذاریهای برای برخی از آلودگی آب تا زمانی که نوع خاصی از آلودگی اجازه می دهد تا با استفاده از تعیین مضر نیست. با توجه به تغییرات چشم انداز (به عنوان مثال، توسعه زمین، شهرنشینی، clearcutting در مناطق جنگلی) در حوزه آبخیز در بسیاری از نهادهای آب شیرین، بازگشت به شرایط بکر می تواند یک چالش قابل توجه است. در این موارد، دانشمندان محیط زیست در دستیابی به اهداف برای حفظ اکوسیستم های سالم و ممکن است در حمایت از جمعیت گونه در معرض خطر تمرکز و حفاظت از سلامت انسان تمرکز می کنند.
نمونه برداری و اندازه گیری
همچنین ببینید: شیمی آب و شیمی تجزیه

پیچیدگی کیفیت آب به عنوان یک موضوع در بسیاری از انواع اندازه گیری شاخص های کیفیت آب منعکس شده است. اندازه گیری دقیق از کیفیت آب در محل ساخته شده، چرا که آب در تعادل با محیط اطراف آن وجود دارد. اندازه گیری معمولا در محل و در تماس مستقیم با منبع آب در درخواست شده شامل درجه حرارت، pH، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، کاهش اکسیژن بالقوه (ORP)، کدورت، و عمق دیسک شدسکچی.
جمع آوری نمونه
اندازه گیری پیچیده تر اغلب در یک آزمایشگاه نیاز به یک نمونه آب جمع آوری می شود، حفظ، حمل و نقل ساخته شده، و در محل دیگری قرار گرفت. این فرایند از نمونه آب دو مشکل قابل توجهی معرفی می کند. مشکل اول این که تا چه حد نمونه ممکن است نماینده منبع آب مورد توجه است. بسیاری از منابع آب با گذشت زمان و با محل متفاوت است. اندازه گیری بهره ممکن است فصلی یا از روز به شب یا در پاسخ به برخی از فعالیت های انسان یا جمعیت های طبیعی از گیاهان و جانوران آبزی متفاوت است. [7] اندازه گیری بهره ممکن است با فاصله از مرز آب با فضای پوشاننده و زمینه ای و یا متفاوت باشد محدود خاک. نمونه باید تعیین اگر یک زمان و محل سکونت نیازهای این تحقیقات، و یا اگر استفاده از آب علاقه را می توان رضایت بخش توسط ارزش به طور متوسط ​​با گذشت زمان و / یا مکان مورد ارزیابی قرار، و یا اگر ماکسیما انتقادی و حداقل نیاز به اندازه گیری های فردی بیش از یک محدوده از زمان، مکان و / یا حوادث. روش جمع آوری نمونه باید وزن صحیح از زمان نمونه برداری فردی و مکان های که در آن اطمینان متوسط ​​مناسب است [8]: 39-40 که در آن حداکثر بحرانی و یا حداقل ارزش وجود دارد، روش های آماری باید به تنوع مشاهده شده اعمال می شود برای تعیین تعداد کافی از نمونه ها به ارزیابی احتمال بیش از آن مقادیر بحرانی. [9]

مشکل دوم رخ می دهد به عنوان نمونه از منبع آب حذف شده و شروع به ایجاد تعادل شیمیایی با محیط جدید خود را - ظرف نمونه. ظروف نمونه باید از مواد با حداقل واکنش با مواد ساخته شده اندازه گیری می شود. و قبل از تمیز کردن ظروف نمونه مهم است. نمونه آب ممکن است بخشی از ظرف نمونه و هر گونه باقی مانده که ظرف، یا مواد شیمیایی محلول در نمونه آب حل ممکن است بر روی ظرف نمونه SORB و وجود دارد که آب است که برای تجزیه و تحلیل ریخت باقی می ماند [8]: 4 مشابه فیزیکی و فعل و انفعالات شیمیایی ممکن است با هر پمپ، لوله کشی، و یا دستگاه های میانی مورد استفاده برای انتقال نمونه آب را به ظرف نمونه را. آب جمع آوری شده از عمق زیر سطح به طور معمول در فشار کاهش می یابد از جو برگزار می شود؛ بنابراین گاز محلول در آب ممکن است به فضا پر نشده در بالای ظرف فرار کنند. گاز موجود در جو را در آن فضا هوا نیز ممکن است به نمونه آب حل می شود. دیگر تعادل واکنش شیمیایی ممکن است تغییر کند اگر نمونه آب تغییرات درجه حرارت. ذرات ریز جامد که قبلا توسط تلاطم آب معلق ممکن است به پایین ظرف نمونه حل و فصل، و یا یک فاز جامد ممکن است از رشد بیولوژیکی و یا رسوب شیمیایی تشکیل می دهند. میکروارگانیسم ها در نمونه آب بیوشیمیایی ممکن است غلظت اکسیژن، دی اکسید کربن و ترکیبات آلی را تغییر دهد. غلظت دی اکسید کربن در حال تغییر ممکن است pH و تغییر حلالیت مواد شیمیایی مورد علاقه را تغییر دهد. این مشکلات از نگرانی های خاص در طول اندازه گیری مواد شیمیایی تصور می شود در غلظت های بسیار پایین قابل توجه است. [10]
حفظ نمونه ممکن است بخشی از مشکل دوم حل و فصل. یک روش معمول است نگه داشتن نمونه سرد به کاهش میزان واکنش های شیمیایی و یا تغییر فاز، و تجزیه و تحلیل نمونه در اسرع وقت. اما این صرفا از جلوگیری از آنها را به حداقل می رساند و نه تغییر [8]: 43-45 یک روش مفید برای تعیین تاثیر ظروف نمونه در طول تاخیر بین جمع آوری نمونه و تجزیه و تحلیل شامل آماده سازی برای دو نمونه مصنوعی در پیش از رویداد نمونه برداری. یک ظرف نمونه با آب شناخته شده از تجزیه و تحلیل قبلی حاوی هیچ میزان قابل تشخیص از مواد شیمیایی مورد علاقه پر شده است. این نمونه، به نام "خالی،" برای قرار گرفتن در معرض جو زمانی که نمونه مورد علاقه جمع آوری شده است را باز کرد، پس از آن دوباره مهر و موم و حمل و نقل را به آزمایشگاه با نمونه برای تجزیه و تحلیل برای تعیین اینکه آیا نمونه برگزاری روش معرفی هر مقدار قابل اندازه گیری از مواد شیمیایی از علاقه. نمونه مصنوعی دوم با نمونه مورد علاقه جمع آوری شده، اما پس از آن "مشخصی" با مقدار اضافی اندازه گیری از مواد شیمیایی مورد علاقه در زمان جمع آوری. نمونه خالی و مشخصی با نمونه های مورد علاقه توسط همان روش در همان زمانها برای تعیین هر گونه تغییر نشان می دهد سود یا زیان در طول زمان سپری شده بین جمع آوری و تحلیل انجام و تجزیه و تحلیل. [11]
تست در پاسخ به بلایای طبیعی و سایر موارد اضطراری

به ناچار پس از حوادث مانند زلزله و سونامی، پاسخ فوری توسط سازمان های کمک رسانی وجود دارد به عنوان عملیات تسکین جریان را امتحان کنید و بازگرداندن زیرساخت های اساسی و ارائه اقلام اساسی اساسی است که لازم برای زنده ماندن و بهبود پس از آن می باشد. دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت کافی یک اولویت در زمان هایی از این است. تهدید به افزایش بیماری بسیار با توجه به تعداد زیادی از مردم زندگی نزدیک با هم، اغلب در شرایط نامناسب و بدون بهداشت مناسب.

پس از یک فاجعه طبیعی، تا آنجا که تست کیفیت آب مربوط می شود دیدگاه های گسترده در بهترین اقدامات را به وجود دارد و از انواع روش می تواند به کار. پارامترهای کیفیت آب اولیه کلیدی است که نیاز به در مواقع اضطراری شود شاخص باکتریایی آلودگی مدفوعی، کلر آزاد باقی مانده، pH، کدورت و احتمالا / کل مواد جامد محلول هدایت می باشد. تعدادی از کیت تست آب قابل حمل در بازار به طور گسترده ای توسط کمک و امداد سازمان برای انجام چنین آزمایش استفاده می شود وجود دارد.

پس از بلایای طبیعی، طول قابل توجهی از زمان ممکن است قبل از بازده کیفیت آب به قبل از فاجعه سطح منتقل می کند. برای مثال، در سال 2004 سونامی اقیانوس هند بر اساس کلمبو-موسسه بین المللی مدیریت آب (IWMI) تحت نظارت اثرات آب شور و نتیجه گرفت که چاه بهبود به قبل از سونامی کیفیت آب آشامیدنی یک و نیم سال پس از این رویداد است. [12] IWMI پروتکل برای تمیز کردن چاه آلوده به آب شور توسعه؛ این پس از آن رسما توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان بخشی از سری دستورالعمل های اضطراری تایید شد. [13]
آنالیز شیمیایی
ساده ترین روش تجزیه و تحلیل شیمیایی آن اندازه گیری عناصر شیمیایی بدون توجه به فرم خود هستند. آنالیز عنصری برای اکسیژن، به عنوان مثال، یک غلظت 890،000 میلی گرم در لیتر (میلی گرم / L) از نمونه آب را نشان می دهد به دلیل آب از اکسیژن ساخته شده است. روش انتخاب شده برای اندازه گیری اکسیژن محلول باید بین اکسیژن و اکسیژن ترکیب با عناصر دیگر تمایز قائل شد. سادگی نسبی آنالیز عنصری مقدار زیادی از داده های نمونه و معیارهای کیفیت آب برای عناصر گاهی اوقات به عنوان فلزات سنگین مشخص تولید کرده است. آب تجزیه و تحلیل برای فلزات سنگین باید ذرات خاک معلق در نمونه آب در نظر بگیرید. این ذرات خاک معلق ممکن مقدار قابل اندازه گیری از فلز باشد. اگرچه ذرات در آب حل نمی کنند، آنها ممکن است توسط افراد نوشیدن آب مصرف می شود. اضافه کردن اسید به یک نمونه آب برای جلوگیری از ریزش فلزات محلول بر روی ظرف نمونه ممکن است فلزات بیشتر از ذرات خاک به حالت تعلیق حل می شود. تصفیه ذرات خاک از نمونه آب قبل از علاوه بر این اسید، با این حال، ممکن است از دست دادن فلزات محلول بر روی فیلتر شود. [14] پیچیدگی های متمایز مولکول های آلی مشابه هستند حتی بیشتر به چالش کشیدن.

ساخت این اندازه گیری های پیچیده را می توان گران. از آنجا که اندازه گیری مستقیم از کیفیت آب را می توان گران، برنامه نظارت مداوم معمولا توسط سازمان های دولتی انجام شده است. با این حال، برنامه های داوطلبانه محلی و منابع در دسترس برای برخی از ارزیابی کلی وجود دارد. ابزار در دسترس برای عموم مردم شامل در محل کیت تست، معمولا برای تانک ماهی خانه استفاده می شود، و روش های ارزیابی بیولوژیکی است.
نظارت بر زمان واقعی

اگر چه کیفیت آب است که معمولا نمونه برداری و در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل، امروزه، شهروندان زمان واقعی اطلاعات در مورد آب آشامیدنی آنها طلب می کند. در طول سال گذشته، چند شرکت [15] در حال استقرار در سراسر جهان سیستم های نظارت از راه دور در زمان واقعی برای اندازه گیری pH آب، کدورت و یا کاهش سطح اکسیژن محلول.
نوشیدن آب شاخص
در زیر به لیستی از شاخص اغلب توسط دسته موقعیتی اندازه گیری است:

    قلیائیت
    رنگ آب
    با pH
    طعم و بو (geosmin، 2-Methylisoborneol (MIB)، و غیره)
    فلزات حل و نمک (سدیم، کلرید، پتاسیم، کلسیم، منگنز، منیزیم)
    میکروارگانیسم ها مانند باکتری کلی فرم مدفوعی (اشرشیاکلی)، کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا لامبلیا. آب تجزیه و تحلیل بیوشیمی ببینید
    فلز و شبه فلز محلول (سرب، جیوه، آرسنیک، و غیره)
    آلی حل شده: رنگی آلی محلول (CDOM)، کربن آلی محلول (DOC)
    رادون
    فلزات سنگین
    داروها
    مکمل های هورمونی

شاخص های زیست محیطی
همچنین ببینید: شاخص های زیست محیطی، شاخص های کیفیت فاضلاب و شوری
شاخص های فیزیکی

    درجه حرارت آب
    جزئیات هدایت یا EC، هدایت الکتریکی، هدایت
    مجموع مواد جامد معلق (TSS)
    شفافیت و یا کدورت    مواد جامد محلول کل (TDS)
    بوی آب
    رنگ آب
    طعم و مزه آب

شاخص های شیمیایی

    با pH
    نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن (BOD)
    اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
    اکسیژن محلول (DO)
    سختی کل (TH)    فلزات سنگین
    نیترات
    Orthophosphates
    آفت کش ها
    سورفکتانت

شاخص های بیولوژیکی
همچنین ببینید: سلامت موجودات زنده و شاخص سلامت موجودات زنده

    راسته Ephemeroptera
    Plecoptera
    نرم تنان
    Trichoptera    اشریشیا کلی (E. coli با)
    باکتری کلی فرم

معیارهای پایش زیستی در بسیاری از نقاط توسعه یافته اند، و یک اندازه گیری به طور گسترده ای مورد استفاده قرار حضور و فراوانی از اعضای حشرات راسته Ephemeroptera، Plecoptera و Trichoptera است. (نام های متداول، به ترتیب، Mayfly، Stonefly و Caddisfly.) شاخص EPT به طور طبیعی از منطقه به منطقه متفاوت خواهد بود، اما به طور کلی، در یک منطقه، با کیفیت آب بیشتر از تعداد از گونه از این دستورات، بهتر است. سازمان ها در ایالات متحده، مانند EPA ارائه راهنمایی در حال توسعه یک برنامه نظارت و شناسایی اعضای این و دیگر حشرات آبزی است. [16] [17]

افراد علاقه مند به نظارت بر کیفیت آب که نمی توانیم و یا مدیریت تجزیه و تحلیل مقیاس آزمایشگاهی همچنین می توانید شاخص های بیولوژیکی به یک خواندن به طور کلی از کیفیت آب استفاده کنید. یکی از نمونه های IOWATER برنامه نظارت بر آب داوطلب، که شامل یک کلید شاخص macroinvertebrate اعماق دریا است. [18]

نرم تنان دو کفه تا حد زیادی به عنوان bioindicators به ​​نظارت بر سلامت محیط های آبی در هر دو آب شیرین و محیط های دریایی استفاده می شود. وضعیت خود را جمعیت و یا ساختار، فیزیولوژی، رفتار و یا سطح آلودگی با عناصر یا ترکیبات می توانید وضعیت از وضعیت آلودگی از اکوسیستم را نشان دهد. آنها به ویژه مفید از آنجایی که آنها بی پایه هستند به طوری که آنها نماینده از محیط زیست که در آن آنها می شوند و یا نمونه قرار داده شده است می باشد. نمونه پروژه برنامه تماشای صدف، [19] است، اما امروز آنها در سراسر جهان استفاده می شود.

روش امتیاز دهی جنوب آفریقا سیستم (SASS) یک سیستم نظارت بر کیفیت آب بیولوژیکی بر اساس حضور macroinvertebrates اعماق دریا است. بی احترامی صحبت کردن ابزار biomonitoring آبزی شده است در طول 30 سال گذشته تصفیه شده و در حال حاضر در نسخه پنجم (SASS5) است که به طور خاص مطابق با استانداردهای بین المللی، یعنی ISO / IEC 17025 پروتکل اصلاح شده است. [20] روش SASS5 استفاده شده است توسط وزارت آفریقای جنوبی امور آب به عنوان یک روش استاندارد برای ارزیابی سلامت رودخانه ها، که از آن تغذیه برنامه سلامت رودخانه ملی و پایگاه رودخانه ملی است.
استانداردهای کیفیت آب و گزارش
دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی

    سازمان بهداشت جهانی (WHO) راهنما برای نوشیدن استانداردهای آب. [21]

هند شورای استانداردهای تحقیقات پزشکی

    هند شورای تحقیقات پزشکی (ICMR) استانداردهای آب آشامیدنی. [22]

استانداردهای بین المللی

کیفیت آب تنظیم شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در بخش از ICS 13.060 تحت پوشش، [23] اعم از اندازه گیری آب، آب، آب کلاس های صنعتی، آب و فاضلاب، و سؤال از آب آشامیدنی برای مواد شیمیایی، خواص فیزیکی یا بیولوژیکی . ICS 91.140.60 استانداردهای سیستم های تامین آب را پوشش می دهد. [24]
مشخصات ملی برای آب آشامیدنی محیط و آب
اتحادیه اروپا
اطلاعات بیشتر: آب و فاضلاب در اتحادیه اروپا

سیاست آب از اتحادیه اروپا در درجه اول در سه دستورات مدون:

    دستورالعمل درمان فاضلاب شهری (91/271 / EEC) از ماه مه سال 1991 در مورد 21 تخلیه شهری و برخی از فاضلاب های صنعتی؛
    دستورالعمل آب آشامیدنی (98/83 / EC) از ماه نوامبر سال 1998 در مورد 3 کیفیت آب آشامیدنی؛
    آب چارچوب دستورالعمل (/ 60 2000 / EC) از 2000 اکتبر 23 مربوط به مدیریت منابع آب است.

انگلستان

در سطح قابل قبول انگلستان و ولز برای تامین آب آشامیدنی را در «تامین آب (کیفیت آب) مقررات سال 2000." [25]
آفریقای جنوبی
اطلاعات بیشتر: آب و فاضلاب در آفریقای جنوبی

دستورالعمل های کیفیت آب برای آفریقای جنوبی با توجه به انواع بالقوه کاربران گروه بندی (به عنوان مثال داخلی، صنعتی) در سال 1996 راهنمای کیفیت آب. [26] کیفیت آب آشامیدنی را به عنوان استاندارد ملی آفریقای جنوبی (SANS) 241 آشامیدنی مشخصات آب است. [27 ]
ایالات متحده

در ایالات متحده، استانداردهای کیفیت آب توسط سازمان های دولتی برای انواع مختلف آب و مکان بدن آب در هر استفاده مورد نظر ایجاد شده است. [28] قانون آب پاک (CWA) نیاز به هر حوزه قضایی حاکم (ایالات، مناطق، و قبیله ای تحت پوشش ) به ارائه مجموعه ای از گزارش دوسالانه به کیفیت آب در منطقه است. این گزارش ها به عنوان 303 (D) توسط حوزه قضایی حاکم، معمولا یک حالت شناخته شده و 305 (ب) گزارش، به نام مفاد CWA مربوطه خود را، و توسط، EPA به ارسال و تایید شده است. [29] این گزارش ها به تکمیل اداره محیط زیست، و در دسترس بر روی وب هستند. در سال های آینده انتظار می رود که حوزه های قضایی حاکم خواهد شد هر سه گزارش به عنوان یک سند واحد، به نام را انتخاب "گزارش یکپارچه شده است." 305 (ب) گزارش ("گزارش موجودی ملی کیفیت آب به کنگره") یک گزارش کلی بر کیفیت آب است، ارائه اطلاعات کلی در مورد تعدادی از مایل از نهرها و رودخانه ها و شرایط کل است. [30] [31] CWA نیاز به اتخاذ ایالات استانداردهای کیفیت آب برای هر یک از ممکن تعیین شده استفاده می کند که آنها را به آب خود را اختصاص دهید. شواهد نشان می دهد و یا باید سند است که یک جریان، رودخانه و یا دریاچه شکست خورده است برای دیدار با معیارهای کیفیت آب برای یک یا بیشتر از موارد استفاده تعیین شده خود، آن را بر روی 303 (D) لیستی از آب اختلال قرار داده است. هنگامی که یک دولت یک بدن آب در 303 (D) لیست قرار می گیرد، آن را باید یک برنامه مدیریت ایجاد بارهای کل حداکثر روزانه برای آلاینده (بازدید کنندگان) خدشه استفاده از آب می گردند. این TMDLs ایجاد کاهش مورد نیاز به طور کامل پشتیبانی استفاده تعیین شده است. [32]

نوشیدن استانداردهای آب توسط EPA تحت قانون آب آشامیدنی سالم را صادر کرد.