رحیم میدانی در کنفرانس بین المللی آب که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرد: آب و مدیریت آن ماهیت پیچیده ای دارد و نیازمند همه علوم است تا بتواند مسایل مربوط به خود را حل و فصل کند.

او با اشاره به عنوان این کنفرانس بیان کرد: آب و محیط زیست که این موضوع کنفرانس است انتخاب درستی بوده چرا که در کشور ما این دو موضوع چنان مهم هستند که در تدوین برنامه ششم به عنوان موضوع خاص مورد توجه قرار گرفته اند.

میدانی افزود: امیدواریم که در احکام برنامه ششم این خاص بودن نیز عینت پیدا کند و با اختصاص منابع مالی به ما کمک کند تا اکثر پروژه های مورد نظر را پیش ببریم.

او ادامه داد: اگرچه آب و محیط زیست در عالم واقع موضوعاتی هستند که بر هم اثر متقابل دارند اما در طبیعت نمی توان آنها را از هم جدا کرد‌ بنابراین در مدیریت کشور این دو حوزه را باید در کنار هم دید.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: هر قدر درباره آب و محیط زیست در ایران بحث کنیم باز هم کم است، به دلیل اینکه امروز همه ما شاهد هستیم که در ایران آب و محیط زیست آسیب جدی دیده است.


او ادامه داد: البته نباید این سخنان تعبیر به این شود که تلاش ها و اقدامات پس از انقلاب را نادیده گرفته ایم. کارهای بزرگی از جمله تامین آب شرب، نیروگاه های برق آبی و ساخت سدهای مخزنی در ایران پس از انقلاب اسلامی انجام شده است اما مسیر پویایی جوامع انسانی می گوید که باید مسیری را که در گذشته پشت سر گذاشته ایم را نگاهی بندازیم و بهتر از گذشته گام برداریم.

میدانی با بیان اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد از جوامع شهری ایران از آب شرب برخوردار هستند، گفت: ۲.۲ میلیون نفر از روستاییان تحت پوشش منابع آبی شهرکی با ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق تخصیص از آب برخوردار خواهند شد.

او با تاکید بر اینکه وظیفه مدیران، آینده نگری است تا جامعه دچار محلکه نشود، بیان کرد: دولت یازدهم از زمانی که تلاش خود را برای مدیریت منابع آبی آغاز کرده، اقدامات غیر سازه‌ای را مورد توجه قرار داده است.

او بیان کرد: کشور ما کشور کم آبی است و این طبیعت ایران است. سهم ما از نذورات آسمانی همین بوده و هنر انسان این که بتواند آن را مدیریت کند. ایران کشور کم آبی است و بیش از نیمی از جمعیت آن در مناطق کم آب مستقر است.

میدانی با اشاره به مشکلات محیط زیستی ایران بیان کرد: علاوه بر سهم طبیعی ایران از منابع آبی و نذورات آسمانی ما با مشکلاتی خارج از طبیعت مواجهیم که خودمان آن را ایجاد کرده ایم.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: علاوه بر پدیده تغییر اقلیم که مزید بر علت شده است، مشکل اصلی این است که ما بیش از ظرفیت اکولوژیک از منابع سطحی و زیر زمینی استفاده کرده ایم.

او افزود: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی را استفاده کرده ایم که این یک فاجعه است.

این مقام مسئول با بیان اینکه منابع زیر زمینی به دلیل فشار بر منابه آبی کشور مختل شده است، گفت: رسیدن به مرز استفاده ۴۰ درصد از منابع آبی دشوار است و ما رسیدن به حدود ۶۹ درصد هدف گذاری کرده‌ایم که با توجه به اینکه شغل اصلی ایرانیان کشاورزی است نمی‌توان بدون ایجاد اشتغال جایگزین استفاده از منابع آبی را به حداقل رساند.

او ادامه داد‌: وضعیت در بخش آب‌های زیر زمین از منابع آبی سطحی بدتر است. کم کم داریم ما منابع آبی را از دست می دهیم بنابراین باید شب و روز روضه منابع زیر زمینی را بخوانیم.

میدانی بیان کرد: ‌آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی است که به دلیل تخلیه فاضلاب های صنعتی و خانگی به آن دچار شده‌ایم که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه‌ای که روزگاری مهمترین منبع تامین آب شرب مردم بوده امروز تامین آب شرب از آن میسر نیست.

میدانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت منابع آبی بیان کرد: عدم استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب در کشور مهم ترین دلیل چالش آب در کشور است.

او با اشاره به طرحی ملی تعادل بخشی منابع آبی زیر زمینی گفت: شوراهای منابع آبی ریز را تشکیل دادیم و با دانشگاه محلی در این زمینه فعالیت می کنیم‌.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: حاصل تلاش‌های ما این بوده است که ۲.۸ میلیارد متر مکعب آب را به محیط زیست اختصاص دهیم و علاوه بر شرب و صنعت سهمی برای محیط زیست از منابع آبی در نظر بگیریم.