مرکز ملی آموزش و تحقیقات آب های زیرزمینی استرالیا بعد از برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس 2015 این کنفرانس که کنفرانسی دو ساله می باشد، را در تاریخ 23-21 تیر ماه 1396 (13-11 جولای 2017) در شهر سیدنی استرالیا برگزار خواهد کرد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، این مرکز در سال 2009 توسط دولت استرالیا به عنوان یک مرکز برتر با بودجه مشترک شورای تحقیقات استرالیا و کمیسیون ملی آب تاسیس گردید. شعار این کنفرانس در سال 2017 « آینده آب های زیرزمینی : از علم تا عمل» می باشد. هم اکنون فراخوان مقاله برای این کنفرانس آغاز گردیده و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات خود در زمینه های زیر به آدرس http://www.groundwater.com.au/agc17 مراجعه نمایند.
1- ایجاد ابتکار عمل های آب های زیرزمینی
2- علم آب زیرزمینی و نوآوری های آینده
3- مسائل میان رشته ای آب های زیرزمینی
3- منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی
4- انرژی و آب های زیرزمینی
5- کیفیت آب های زیرزمینی و بهداشت انسانی