چرا فشار آب یخچال فریزر ساید بای ساید کم می شود؟

1. فیلتر آب یخچال

اگر فیلتر تصفیه آب یخچال خود را بیش از یک سال است که عوض نکرده اید بیشترین احتمال کاهش فشار آب و یا ساختن تکه های کوچک مکعبی یخ ، مسدود شدن فیلتر یخچال باشد که در این صورت نیاز به تعویض فیلتر تصفیه آب یخچال ساید بای ساید می باشد. 

که در ادامه میتواند منجر به سوختن شیر برقی دستگاه شده و هزینه گزافی را برای شما در پی داشته باشد.

(جهت مشاهده قیمت و سفارش فیلتر یخچال ساید خود کلیک کنید.)

بیش از 90% موارد گزارش شده به علت تعویض نکردن فیلتر به مدت بیش از یک سال می باشند.

یکی از مهم ترین دلایل کم فشار بودن آب در یخچال فریزر و ساید باید ساید، بخاطر مشکلات مربوط به فیلتر اتفاق می افتد. اگر فیلتر آب کثیف باشد و دچار گرفتگی و انسداد شود و یا درست نصب نشده باشد، باعث کاهش جریان آب به یخ ساز و دیسپنسر  می شود. همین امر باعث می شود که جریان آب کاهش پیدا کند و تولید یخ کم شود. همچنین ممکن است آب همراه با مکعب های یخی تو خالی و با فشار خیلی کم  و کند بیرون بریزد.

اگر به طور کلی و یکدفعه آب یخچال قطع و یخ ساخته نشد، به احتمال بسیار زیار شیر برقی دستگاه شما سوخته است. که معمولا علت آن تعویض نکردن به موقع فیلتر یخچال میباشد. جهت تعمیر شیر برقی با نمایندگی های مرتبط تماس بگیرید و حتما برای تعویض فیلتر بعد از تعمیر شیر برقی با ما تماس بگیرید و هزینه گزاف به نمایندگی ها پرداخت نفرمایید.

وقتی فیلتر را خارج می کنید، سیستم آب در حالت بای پس می باشد. توجه داشته باشید که شما می توانید بدون استفاده و نصب فیلتر از آب استفاده کنید، اما آن آب تصفیه نشده و ممکن است برای نوشیدن مناسب نباشد. فیلتر ها باید هر 6 تا 12 ماه عوض شوند. همچنین اگر در منطقه ی شما ساخت و ساز جدیدی انجام شده باشد، ممکن است رسوب بیشتری وارد سیستم آب شود. این رسوبات اضافه می تواند باعث شوند که زودتر از ۶ ماه شما مجبور باشید تا فیلتر را عوض کنید. همچنین در اثر استفاده ی زیاد نیز، شاید لازم باشد تا فیلتر را زودتر از ۶ ماه عوض کنید. همان طور که گفته شده، فیلتر ها باید به طور متوسط هر 6 تا 12 ماه یکبار تعویض شوند. اگر نمی توانیدآخرین تعویض فیلتر آب خود را به یا آورید احتمالا زمان آن رسیده که آن را عوض کنید. 

2. درجه حرارت فریزر

اگر یخ ساز کار نمی بررسی درجه حرارت از فریزر. اگر درجه حرارت فریزر بالاتر از 10 درجه F. (-12C) یخ ساز به درستی کار نخواهد کرد. این عمل به بهترین زمانی که دمای فریزر است بین 0 و پنج درجه فارنهایت (-18 به -15C) تنظیم شده است. اگر دمای فریزر بیش از حد بالا است مطمئن شوید کویل کندانسور تمیز است و فن کندانسور در حال کار برای خنک کردن کندانسور و کمپرسور. سیم پیچ اواپراتور برای یخ زدگی را بررسی کنید. اگر سرما بیش از حد است ساخته شده است تا هوا می تواند از طریق سیم پیچ گردش و شما نیاز به بررسی اجزای یخ زدایی برای یک شکست.

3% موارد گزارش شده مشمول مورد شماره 2 می باشند و بقیه موارد با احتمال بسیار پایین تر و صرفا جهت اطلاع شما مشتری گرامی توضیح داده شده اند.

3. دریچه ورودی هوا آب
اگر یخ ساز یخچال و فریزر شیر ورودی آب کار نمی کند ممکن است معیوب. شیر ورودی آب یک شیر الکترو مکانیکی است. سیم پیچ می تواند برای تداوم نشان می دهد و هنوز هم آب اجازه از طریق نیست.

4. یخ ساز مجمع
اگر یخ ساز کار نمی تواند آن را که مجمع یخ ساز خود را معیوب است. به دمای فریزر باید بین 0-5 درجه برای یخ ساز به چرخه درستی باشد. اجزاء متعددی هستند در ماژول کنترل از یخ ساز است که می تواند شکست وجود دارد و بسیاری از آنها به طور جداگانه به فروش می رسد. همچنین، یخ که طول عمر نسبتا کوتاه و پس از آن ممکن است به ارزش ثابت است. اگر دیگر، قطعات ساده تر مانند شیر ورودی آب یا بازوی خاموش را رد کرد، و تنها چیزی که باقی مانده یخ ساز خود است، جایگزین کردن آن به عنوان یک واحد.

5. فشار آب کم از خانه عرضه
اگر ساز یخ است فشار آب در خانه کار نمی کند ممکن است خیلی کم است. شیر ورودی آب که به ساز یخ منابع آب طراحی شده است برای کار با حداقل 20 PSI فشار آب.

6. سوئیچ درب
اگر یخ ساز یخچال و فریزر کار نمی کند، سوئیچ درب ممکن است معیوب. هنگامی که درب فریزر را باز کرد آیا کلید درب فریزر می کند دو چیز، آن را در نور در فریزر تبدیل می شود و خاموش می شود یخ ساز و تلگراف. اگر سوئیچ درب نتواند تلگراف روشن نمی خواهد. سوئیچ می تواند برای تداوم با اهم متر بررسی می شود. اگر آن را تداوم ندارد باید جایگزین شود.

علت کاهش فشار آب یخچال

Fridge Water Filter

If the refrigerator ice maker is not working and u didn't change it more than one year the most possible reason is that might be clogged. Try changing the refrigerator water filter. the best site in middle east for buying refrigerator/fridge water filter is https://www.irwaterfilter.com/

If the ice maker is not working check the temperature of the freezer. If the freezer temperature is above 10 degrees F. (-12C) the ice maker will not work properly. It functions best when the freezer temperature is set between 0 and five degrees F. (-18 to -15C). If the freezer temp is too high make sure the condenser coil is clean and the condenser fan is working to cool the condenser and compressor. Check the evaporator coil for frost. If too much frost is built up the air can't circulate thru the coil and you will need to check the defrost components for a failure.

Water Inlet Valve

If the refrigerator ice maker is not working the water inlet valve might be defective. The water inlet valve is an electro-mechanical valve. The coil can show good for continuity and still not let the water thru.

Ice Maker Assembly

If the ice maker is not working it could be that the ice maker assembly itself is defective. The freezer temp should be between 0-5 degrees for the ice maker to cycle properly. There are several components in the control module of the ice maker that can fail and most are not sold separately. Also, ice makers have a relatively short lifespan and so it might not be worth fixing. If other, simpler parts like the water inlet valve or shut off arm have been ruled out, and the only thing left is the ice maker itself, replace it as a unit.

Other Causes and Conditions

Low Water Pressure from House Supply

If the ice maker is not working the water pressure in the house might be too low. The water inlet valve which supplies water to the ice maker is designed to work with a minimum of 20 psi of water pressure.

Door Switch

If the refrigerator ice maker is not working, the door switch might be defective. When the freezer door is opened the freezer door switch does two things, it turns on the light in the freezer and turns off the ice maker and dispenser. If the door switch fails the dispenser will not turn on. The switch can be checked for continuity with an Ohm meter. If it doesn’t have continuity it should be replaced.

Ice Level Control Board

If the ice maker is not working the ice level control board might be defective. This refrigerator is equipped with an infrared light beam to detect the level of ice in the ice bucket. As the level of ice reaches the top, the beam is interrupted and the ice maker shuts off. As ice is used up and the level of ice drops below the beam, the ice maker starts up again. If the ice level control board fails, the ice maker will stop making ice.

.

Icemaker Mold Thermostat

If the ice maker is not working the icemaker mold thermostat might be defective. Inside the control module of the ice maker is a thermostat which monitors the temperature of the ice mold (ice tray). Once the mold reaches the proper temperature the ice maker starts a harvest cycle by ejecting the ice cubes and refilling with water. If the mold thermostat is defective the ice maker doesn't advance. The thermostat can be checked for continuity. Replace it as needed.The freezer temp should be between 0-5 degrees for optimum performance.

Icemaker Switch

If the refrigerator ice maker is not working, check the icemaker switch. This switch frequently gets turned off by accident. If the switch is turned on but the ice maker still doesn't work, check the switch for continuity with an Ohm meter. Replace as needed