عمر مفید فیلتر یخچال

فیلترهای یخچال خود را تعویض کنید چرا که مواد داخلی آنها اشباع شده و عملا دیگر کار تصفیه را انجام نمی دهند.

همچنین با گذشت زمان زیاد ، مواد داخلی فاسد شده و باعث رشد باکتری ها میشوند و بسیار دیده شده که فیلترها بعد از گذشت زمان زیاد کیپ شده و آب را به سختی از خود عبور میدهند.

عمر مفید فیلتر یخچال دارای ۲ پارامتر زمانی و مصرفی میباشد.

اکثر فیلترهای داخلی یخچال عمر 6 تا 12 ماهه دارند و فیلترهای بیرونی هم در ۲ نوع ۶ ماهه و یا ۱ ساله هستند. 

حداکثر مدت زمان استفاده از فیلتر یخچال ساید یک سال پس از نصب در یخچال و استفاده از آب یخچال است.

در صورتیکه فیلتر نصب نشود یعنی آبی از داخل فیلتر عبور نکند، فیلتر تاریخ انقضا ندارد. ( بعلت ماهیت جنس مواد داخل فیلتر.)

اگر فیلتر تصفیه آب یخچال خود را بیش از یک سال است که عوض نکرده اید بیشترین احتمال کاهش فشار آب یخچال مسدود شدن فیلتر است.

عدم تعویض فیلتر یخچال سلامت شما را نیز به خطر می اندازد .

توجه داشته باشید چراغ فیلتر تنها سنسور زمانی است و نه آزمایشگاه تصفیه آب، چراغ فیلتر هر شش ماه یکبار تذکر تعویض فیلتر می دهد. حتی گاهی سنسور کار نمیکند و تا سالها روشن نمی شود. به خاطر داشته باشید در هر صورت بدون توجه به روشن شدن یا نشدن چراغ، فیلتر را پس از حداکثر یک سال تعویض بفرمایید.

عدم تعویض فیلتر به مدت بیش از یکسال باعث تجمع باکتری ها و رسوبات آب و در نتیجه کم شدن فشار آب یخچال می شود، که نتیجه سوختن شیربرقی یخچال می باشد و هزینه بسیار گزافی دارد به علاوه آب مصرفی بعد از یکسال از شروع استفاده به دلیل عمر مفید کربن اکتیو و تجمع رسوبات و تشکیل جلبک هیچ وجه قابل شرب نمی باشد.