عمر مفید فیلتر یخچال

فیلترهای یخچال خود را تعویض کنید چرا که مواد داخلی آنها اشباع شده و عملا دیگر کار تصفیه را انجام نمی دهند.

همچنین با گذشت زمان زیاد ، مواد داخلی فاسد شده و باعث رشد باکتری ها میشوند و بسیار دیده شده که فیلترها بعد از گذشت زمان زیاد کیپ شده و آب را به سختی از خود عبور میدهند.

عمر مفید فیلتر یخچال دارای ۲ پارامتر زمانی و مصرفی میباشد که روی آنها ذکر شده است.

اکثر فیلترهای داخلی یخچال عمر ۶ ماهه دارند و برخی دیگر 1 ساله می باشد و فیلترهای بیرونی هم در ۲ نوع ۶ ماهه و یا ۱ ساله هستند.

اگر فیلتر تصفیه آب یخچال خود را بیش از یک سال است که عوض نکرده اید بیشترین احتمال کاهش فشار آب یخچال مسدود شدن فیلتر است.

عدم تعویض فیلتر یخچال سلامت شما را نیز به خطر می اندازد .