کیفیت آب
از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
یک نمونه روزت استفاده می شود برای جمع آوری نمونه های آب در آب های عمیق، مانند دریاچه های بزرگ و یا اقیانوس ها، برای آزمایش کیفیت آب.

کیفیت آب اشاره به شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ویژگی های رادیولوژی از آب است. [1] این اندازه گیری از وضعیت آب نسبت به الزامات یک یا چند گونه زنده و یا به هر نیاز و یا هدف انسان است. [2 ] این است که اغلب با اشاره به مجموعه ای از استانداردهای که در برابر انطباق می تواند ارزیابی شود استفاده می شود. استانداردهای رایج ترین روش برای بررسی کیفیت آب مورد استفاده قرار مربوط به سلامت اکوسیستم، ایمنی از تماس با انسان و آب آشامیدنی.

فهرست

    1 استاندارد
    2 دسته بندی ها
        2.1 مصرف انسان
        2.2 استفاده های صنعتی و خانگی
        2.3 کیفیت آب محیط زیست
    3 نمونه برداری و اندازه گیری
        مجموعه 3.1 نمونه
        3.2 تست در پاسخ به بلایای طبیعی و دیگر شرایط اضطراری
        3.3 تجزیه و تحلیل شیمیایی
        نظارت بر زمان واقعی 3.4
        3.5 شاخص آب قابل شرب
        3.6 شاخص های زیست محیطی
            3.6.1 شاخص های فیزیکی
            3.6.2 اندیکاتور شیمیایی
            3.6.3 اندیکاتور بیولوژیک
    4 استاندارد و گزارش
        4.1 بین المللی
        4.2 مشخصات ملی برای آب محیط و آب آشامیدنی
            4.2.1 اتحادیه اروپا
        4.3 هند
            4.3.1 آفریقای جنوبی
            4.3.2 پادشاهی متحده
            4.3.3 ایالات متحده آمریکا
    5 همچنین نگاه
    6 پیوند به
    7 پیوند به بیرون

استاندارد

در تعیین استانداردهای، سازمان را / تصمیمات علمی سیاسی و فنی در مورد چگونه آب استفاده خواهد شد. [3] در مورد آب طبیعی، برخی از آنها نیز برآورد معقول از شرایط بکر است. استفاده های مختلف نگرانی متفاوت و در نتیجه استانداردهای مختلف در نظر گرفته شده. آب طبیعی در پاسخ به شرایط محیطی متفاوت خواهد بود. دانشمندان محیط زیست کار می کنند به درک چگونگی این عملکرد سیستم، که به نوبه خود کمک می کند تا برای شناسایی منابع و سرنوشت از آلاینده. وکلا محیط زیست و سیاست گذاران کار کنند به تعریف قانون با این نیت که آب است که در با کیفیت مناسب برای استفاده مشخص آن داشت.

اکثریت قریب به اتفاق از آب های سطحی بر روی این سیاره نه آب قابل شرب و نه سمی است. این درست است که آب دریا در اقیانوس (که بیش از حد شور به نوشیدن) است شمارش نیست. یکی دیگر از درک عمومی از کیفیت آب که از یک ویژگی ساده است که می گوید که آیا آب آلوده است یا نه است. در واقع، کیفیت آب یک موضوع پیچیده، در بخشی است چرا که آب یک رسانه پیچیده ذاتا به محیط زیست زمین گره خورده است. فعالیت های صنعتی و تجاری (به عنوان مثال تولید، معدن، ساخت و ساز، حمل و نقل) از علل عمده آلودگی آب به عنوان رواناب از مناطق کشاورزی، رواناب و تخلیه فاضلاب درمان و درمان است.
دسته بندی ها

پارامترهای کیفیت آب توسط استفاده در نظر گرفته تعیین می شود. کار در زمینه کیفیت آب تمایل به در آب است که برای مصرف انسان، استفاده های صنعتی، و یا در محیط درمان متمرکز شود.
مصرف انسان

آلاینده هایی که ممکن است در آب درمان نشده باشد میکروارگانیسمهای مانند ویروس ها، تک یاخته ها و باکتری ها. آلاینده های معدنی مانند نمک و فلزات؛ آلاینده های شیمیایی آلی از فرآیندهای صنعتی و استفاده از مواد نفتی؛ آفت کش ها و علف کش ها؛ و آلاینده های رادیواکتیو است. کیفیت آب بستگی به زمین شناسی محلی و اکوسیستم، و همچنین استفاده بشر از جمله پراکندگی و فاضلاب، آلودگی صنعتی، استفاده از آب به عنوان یک فرو رفتن حرارت، و استفاده بیش از حد (که ممکن است سطح آب پایین تر).

ایالات حفاظت اداره محیط زیست متحده (EPA) محدود مقدار از آلاینده موجود در آب شیر ارائه شده توسط سیستم های آب عمومی ایالات متحده است. نوشیدن امن قانون آب اجازه EPA به صدور دو نوع استاندارد: استاندارد اولیه تنظیم مواد که به طور بالقوه سلامت انسان، و استانداردهای ثانویه تجویز کیفیت زیبایی شناسانه، کسانی که طعم، بو یا ظاهر تحت تاثیر قرار دهد. در ایالات متحده اداره غذا و دارو (FDA) مقررات ایجاد محدودیت برای آلاینده ها در آب بطری است که باید حفاظت همان برای سلامت عمومی فراهم می کند. آب قابل شرب، از جمله آب بطری، ممکن است منطقی انتظار می رود حداقل شامل مقدار کمی از برخی از آلاینده های. حضور این آلاینده لزوما نشان نمی دهد که آب یک خطر بهداشتی به شمار است.

در مناطق شهری سراسر جهان، فن آوری تصفیه آب در سیستم های آب شهری استفاده می شود برای حذف آلاینده های از منبع آب (آب های سطحی و یا زیرزمینی) قبل از اینکه به خانه، کسب و کار، مدارس و دریافت کنندگان دیگر توزیع شده است. آب به طور مستقیم از یک جریان، دریاچه، و یا آبخوان کشیده شده و است که هیچ درمان را با کیفیت نامشخص باشد.
صنعتی و استفاده داخلی

مواد معدنی محلول ممکن است مناسب بودن آب برای طیف وسیعی از اهداف صنعتی و خانگی را تحت تاثیر قرار. آشنا ترین این است که احتمالا حضور یونهای کلسیم و منیزیم که با عمل تمیز کردن صابون تداخل، و می توانید سولفات سخت و نهشته های کربناته نرم در آب گرم کن و یا دیگهای بخار تشکیل می دهد. [4] آب سخت ممکن است نرم به حذف این یون. روند نرم شدن اغلب جایگزین کاتیون سدیم می باشد. [5] آب سخت ممکن است بهتر از آب نرم برای مصرف انسان، از مشکلات سلامتی با سدیم بیش از حد و با کمبود کلسیم و منیزیم در ارتباط بوده است. نرم شدن تغذیه کاهش می یابد و ممکن است افزایش یابد تمیز کردن اثر. [6]
کیفیت آب محیط زیست
تخلیه رواناب شهری به آب های ساحلی
همچنین ببینید: نظارت بر محیط زیست و آب شیرین پارامترهای کیفیت محیط زیست

کیفیت آب محیط زیست، کیفیت آب محیط نیز نامیده می شود، مربوط به آب مانند دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس ها. استانداردهای کیفیت آب برای آب های سطحی به طور قابل توجهی متفاوت باشد با توجه به شرایط مختلف محیطی، اکوسیستم، و با استفاده از انسان در نظر گرفته. مواد سمی و جمعیت بالای میکروارگانیسم خاص می تواند یک خطر بهداشتی برای مقاصد غیر آشامیدنی مانند آبیاری، شنا، ماهیگیری، قایق سواری، قایقرانی و استفاده های صنعتی در حال حاضر. این شرایط ممکن است حیات وحش، که استفاده از آب آشامیدنی و یا به عنوان یک زیستگاه تاثیر می گذارد. قوانین کیفیت آب مدرن به طور کلی حفاظت از شیلات و استفاده های تفریحی مشخص و نیاز، به عنوان یک حداقل، حفظ استانداردهای کیفیت فعلی.
کارتون طنز توسط ویلیام هیت، نشان دادن یک زن مشاهده هیولا در یک قطره آب لندن (در زمان کمیسیون گزارش لندن تامین آب، 1828)

برخی تمایل در میان مردم به بازگشت آب به شرایط بکر، و یا قبل از صنعتی وجود دارد. غالب قوانین زیست محیطی در حال حاضر در طراحی استفاده می کند خاصی از بدن آب تمرکز می کنند. در برخی از کشورها این نامگذاریهای برای برخی از آلودگی آب تا زمانی که نوع خاصی از آلودگی اجازه می دهد این است که به استفاده از تعیین مضر نیست. با توجه به تغییرات چشم انداز (به عنوان مثال، توسعه زمین، شهرنشینی، clearcutting در مناطق جنگلی) در حوزه آبخیز در بدن بسیاری آب شیرین، از بازگشت به بکر شرایط می تواند یک چالش قابل توجه است. در این موارد، دانشمندان محیط زیست در دستیابی به اهداف برای حفظ اکوسیستم های سالم و ممکن است در حمایت از جمعیت گونه در معرض خطر تمرکز و حفاظت از سلامت انسان تمرکز می کنند.
نمونه برداری و اندازه گیری
همچنین ببینید: شیمی آب و شیمی تجزیه

پیچیدگی کیفیت آب به عنوان یک موضوع در بسیاری از انواع اندازه گیری شاخص های کیفیت آب منعکس شده است. اندازه گیری دقیق از کیفیت آب در محل ساخته شده، چرا که آب در تعادل با محیط اطراف خود وجود دارد. اندازه گیری معمولا در محل و در تماس مستقیم با منبع آب در درخواست شده شامل دما، pH، اکسیژن محلول، هدایت، کاهش اکسیژن بالقوه (ORP)، کدورت، و عمق دیسک شدسکچی.
جمع آوری نمونه
یک ایستگاه نمونه برداری خودکار نصب در امتداد شرق شعبه میلواکی رودخانه، جدید فان، ویسکانسین است. پوشش از نمونه بردار 24 بطری (مرکز) است تا حدی مطرح شده، نشان بطری های نمونه در داخل. نمونه بردار برای جمع آوری نمونه ها در فواصل زمانی برنامه ریزی شده بود، و یا متناسب با جریان بیش از یک دوره مشخص شده است. داده نگار (کابینه سفید) درجه حرارت ثبت شده، هدایت خاص، و سطح اکسیژن حل شده است.

اندازه گیری پیچیده تر اغلب در یک آزمایشگاه نیاز به یک نمونه آب جمع آوری می شود، حفظ، حمل و نقل ساخته شده، و در محل دیگری قرار گرفت. این فرایند از نمونه آب دو مشکل قابل توجهی معرفی می کند. مشکل اول این که تا چه حد نمونه ممکن است نماینده منبع آب مورد توجه است. بسیاری از منابع آب با گذشت زمان و با مکان متفاوت است. اندازه گیری بهره ممکن است فصلی یا از روز به شب یا در پاسخ به برخی از فعالیت های انسان یا جمعیت های طبیعی از گیاهان آبزی و حیوانات متفاوت است. [7] اندازه گیری بهره ممکن است با فاصله از مرز آب با فضای پوشاننده و زمینه ای و یا متفاوت باشد محدود خاک. نمونه باید تعیین اینکه آیا یک زمان و مکان واحدی پاسخگوی نیازهای این تحقیقات، و یا اگر استفاده از آب علاقه را می توان رضایت بخش با ارزش به طور متوسط ​​با زمان و / یا مکان مورد ارزیابی قرار، و یا اگر حداکثر انتقادی و حداقل نیاز به اندازه گیری های فردی بیش از یک طیف از زمان، مکان و / یا حوادث. روش جمع آوری نمونه باید وزن صحیح از زمان نمونه فردی و مکان اطمینان که در آن به طور متوسط ​​مناسب است [8]: 39-40 که در آن حداکثر بحرانی و یا حداقل ارزش وجود داشته باشد، روش های آماری باید به تنوع مشاهده شده برای تعیین تعداد کافی از نمونه ها به ارزیابی احتمال بیش از آن مقادیر بحرانی. [9]

مشکل دوم رخ می دهد به عنوان نمونه از منبع آب حذف و شروع به ایجاد تعادل شیمیایی با محیط جدید خود را - ظرف نمونه. ظروف نمونه باید از مواد با حداقل واکنش با مواد ساخته شده اندازه گیری می شود. و قبل از تمیز کردن ظروف نمونه مهم است. نمونه آب ممکن است بخشی از ظرف نمونه و هیچ گونه باقی مانده که ظرف، یا مواد شیمیایی محلول در نمونه آب حل ممکن است بر روی ظرف نمونه SORB و وجود دارد که آب است که برای تجزیه و تحلیل ریخت باقی می ماند. [8]: 4 مشابه فیزیکی و فعل و انفعالات شیمیایی ممکن است با هر پمپ، لوله کشی، و یا دستگاه های میانی مورد استفاده برای انتقال نمونه آب را به ظرف نمونه را. آب جمع آوری شده از عمق زیر سطح به طور معمول در فشار کاهش می یابد از جو برگزار می شود؛ بنابراین گاز محلول در آب ممکن است به فضا پر نشده در بالای ظرف فرار کنند. گاز موجود در جو را در آن فضا هوا نیز ممکن است به نمونه آب حل می شود. دیگر تعادل واکنش شیمیایی ممکن است تغییر اگر نمونه آب تغییرات درجه حرارت. ذرات جامد ریز تقسیم قبلا توسط تلاطم آب معلق ممکن است به پایین ظرف نمونه حل و فصل، و یا یک فاز جامد ممکن است از رشد بیولوژیکی یا شیمیایی بارش تشکیل می دهد. میکروارگانیسم ها در نمونه آب بیوشیمیایی ممکن است غلظت اکسیژن، دی اکسید کربن و ترکیبات آلی را تغییر دهد. غلظت دی اکسید کربن در حال تغییر ممکن است pH و تغییر حلالیت مواد شیمیایی مورد علاقه را تغییر دهد. این مشکلات اهمیت ویژه ای در طول اندازه گیری مواد شیمیایی تصور می شود در غلظت های بسیار پایین قابل توجه است. [10]
فیلتر یک نمونه آب به صورت دستی جمع آوری شده (نمونه ممرز) برای تجزیه و تحلیل

حفظ نمونه ممکن است تا حدی مشکل دوم حل و فصل. یک روش معمول است نگه داشتن نمونه سرد به کاهش میزان واکنش های شیمیایی و یا تغییر فاز، و تجزیه و تحلیل نمونه در اسرع وقت. اما این صرفا تغییرات به جای جلوگیری از آنها را به حداقل می رساند. [8]: 43-45 یک روش مفید برای تعیین تاثیر ظروف نمونه در طول تاخیر بین جمع آوری نمونه و تجزیه و تحلیل شامل آماده سازی برای دو نمونه مصنوعی در پیش از رویداد نمونه برداری. یک ظرف نمونه با آب شناخته شده از تجزیه و تحلیل قبلی حاوی هیچ میزان قابل تشخیص از مواد شیمیایی مورد علاقه پر شده است. این نمونه، به نام "خالی،" برای قرار گرفتن در معرض جو زمانی که نمونه مورد علاقه جمع آوری شده است را باز کرد، پس از آن دوباره مهر و موم و حمل و نقل به آزمایشگاه با نمونه برای تجزیه و تحلیل برای تعیین اینکه آیا روش نمونه برگزاری معرفی هر مقدار قابل اندازه گیری از مواد شیمیایی از علاقه. نمونه مصنوعی دوم با نمونه مورد علاقه جمع آوری شده، اما پس از آن "مشخصی" با مقدار اضافی اندازه گیری از مواد شیمیایی مورد علاقه در زمان جمع آوری. نمونه های خالی و با کف میخ دار با نمونه های مورد علاقه توسط همان روش در زمان همان برای تعیین هر گونه تغییر نشان می دهد سود یا زیان در طول زمان سپری شده بین جمع آوری و تجزیه و تحلیل انجام شده و مورد تجزیه و تحلیل. [11]
تست در پاسخ به بلایای طبیعی و دیگر شرایط اضطراری

به ناچار پس از حادثه از جمله زلزله و سونامی، پاسخ فوری توسط آژانس های کمک رسانی وجود دارد به عنوان عملیات امداد از جریان را امتحان کنید و بازگرداندن زیرساخت های اساسی و ارائه موارد بنیادی است که برای بقا و بهبود پس از آن لازم است. دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت کافی یک اولویت در زمان هایی از این است. تهدید افزایش بیماری بسیار با توجه به تعداد زیادی از مردم به هم نزدیک زندگی می کنند، اغلب در شرایط کثیف و بدون بهداشت مناسب.

پس از یک فاجعه طبیعی، تا آنجا که تست کیفیت آب مربوط می شود دیدگاه های گسترده بر روی بهترین اقدامات را به وجود دارد و از انواع روش می تواند به کار. پارامترهای کیفیت آب اولیه کلیدی که باید در مواقع اضطراری می شود شاخص باکتریایی آلودگی مدفوعی، کلر آزاد باقی مانده، pH، کدورت و احتمالا هدایت / کل مواد جامد محلول هستند. تعدادی از کیت تست آب قابل حمل در بازار به طور گسترده ای توسط کمک و امداد سازمان برای انجام چنین آزمایش استفاده می شود وجود دارد.

پس از بلایای بزرگ طبیعی، طول قابل توجهی از زمان ممکن است قبل از بازده کیفیت آب به قبل از فاجعه سطح منتقل می کند. به عنوان مثال، پس از 2004 سونامی اقیانوس هند بر اساس کلمبو-موسسه بین المللی مدیریت آب (IWMI) اثرات آب شور نظارت و نتیجه گرفت که چاه بهبود به قبل از سونامی کیفیت آب آشامیدنی یک سال و نیم پس از این رویداد است. [12] IWMI پروتکل برای تمیز کردن چاه آلوده به آب شور توسعه؛ این پس از آن رسما توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان بخشی از سری آن از دستورالعمل های اضطراری تایید شد. [13]
آنالیز شیمیایی
chromatograph- گاز
جرم اقدامات طیف سنج آفت کش ها و سایر آلاینده های آلی

ساده ترین روش تجزیه و تحلیل شیمیایی آن اندازه گیری عناصر شیمیایی بدون توجه به فرم خود هستند. آنالیز عنصری اکسیژن، به عنوان مثال، یک غلظت 890000 میلی گرم در لیتر (میلی گرم / L) از نمونه آب را نشان می دهد به دلیل آب از اکسیژن ساخته شده است. روش انتخاب برای اندازه گیری اکسیژن محلول باید بین اکسیژن و اکسیژن ترکیب با عناصر دیگر افتراق. سادگی نسبی آنالیز عنصری مقدار زیادی از داده های نمونه و معیارهای کیفیت آب برای عناصر گاهی اوقات به عنوان فلزات سنگین مشخص شده است. آب تجزیه و تحلیل برای فلزات سنگین باید ذرات خاک معلق در نمونه آب در نظر بگیرید. این ذرات خاک معلق ممکن است مقدار قابل اندازه گیری از فلز باشد. اگر چه ذرات در آب حل نمی کنند، آنها ممکن است توسط افراد نوشیدن آب مصرف می شود. اضافه کردن اسید به یک نمونه آب برای جلوگیری از ریزش فلزات محلول بر روی ظرف نمونه ممکن است فلزات بیشتر از ذرات خاک معلق حل می شود. تصفیه ذرات خاک از نمونه آب قبل از علاوه بر این اسید، با این حال، ممکن است از دست دادن فلزات محلول بر روی فیلتر شود. [14] پیچیدگی های افتراق مولکول های آلی مشابه هستند حتی بیشتر به چالش کشیدن.

ساخت این اندازه گیری های پیچیده را می توان گران. از آنجا که اندازه گیری مستقیم کیفیت آب را می توان گران، برنامه نظارت مداوم معمولا توسط سازمان های دولتی انجام شده است. با این حال، برنامه های داوطلبانه محلی و منابع در دسترس برای برخی از ارزیابی کلی وجود دارد. ابزار در دسترس برای عموم مردم شامل در محل کیت تست، معمولا برای تانک ماهی خانه استفاده می شود، و روش های ارزیابی بیولوژیکی است.
نظارت بر زمان واقعی

اگر چه کیفیت آب است که معمولا نمونه برداری و در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل، امروزه، شهروندان خواستار اطلاعات در زمان واقعی در مورد آب آنها می نوشند. در طول سال گذشته، چندین شرکت [15] در حال اعزام در سراسر جهان در زمان واقعی سیستم نظارت از راه دور برای اندازه گیری pH آب، کدورت و یا کاهش سطح اکسیژن محلول.
نوشیدن آب شاخص
یک متر هدایت الکتریکی برای اندازه گیری کل مواد جامد محلول استفاده شده است

در زیر به لیستی از شاخص اغلب توسط دسته موقعیتی اندازه گیری است:

    قلیائیت
    رنگ آب
    pH برابر
    طعم و بو (ژئوسمین، 2-متیلایزوبورنئول (MIB)، و غیره)
    فلزات حل و نمک (سدیم، کلرید، پتاسیم، کلسیم، منگنز، منیزیم)
    میکروارگانیسم ها مانند باکتری کلیفرم مدفوعی (اشرشیاکلی)، کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا لامبلیا؛ دیدن آب تجزیه و تحلیل بیوشیمی
    فلز و شبه فلز حل شده (سرب، جیوه، آرسنیک، و غیره)
    آلی حل شده: رنگی مواد آلی حل شده (CDOM)، کربن آلی محلول (DOC)
    رادون
    فلزات سنگین
    داروها
    مکمل هورمون

شاخص های زیست محیطی
همچنین ببینید: شاخص های زیست محیطی، شاخص های کیفیت فاضلاب و شوری
شاخص های فیزیکی

    دمای آب
    جزئیات انهدام و یا EC، هدایت الکتریکی، هدایت
    مجموع مواد جامد معلق (TSS)
    شفافیت و یا کدورت    کل مواد جامد محلول (TDS)
    بوی آب
    رنگ آب
    طعم و مزه آب

شاخص های شیمیایی

    pH برابر
    نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن (BOD)
    اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
    اکسیژن محلول (DO)
    مجموع سختی (TH)    فلزات سنگین
    نیترات
    Orthophosphates
    آفت کش ها
    سورفکتانت

شاخص های بیولوژیکی
همچنین ببینید: سلامت موجودات زنده و شاخص سلامت موجودات زنده

    راسته Ephemeroptera
    بهارهها
    نرم تنان
    Trichoptera    اشریشیا کلی (E. coli با)
    باکتری

معیارهای پایش زیستی در بسیاری از نقاط توسعه یافته اند، و یک اندازه گیری به طور گسترده ای استفاده می شود حضور و فراوانی اعضای حشرات راسته Ephemeroptera، بهارهها و Trichoptera است. (نام های متداول، به ترتیب، حشره یکروزه، Stonefly و بالمودار.) شاخص EPT به طور طبیعی از منطقه ای به منطقه متفاوت خواهد شد اما به طور کلی، در یک منطقه، بیشتر از تعداد گونه از این دستورات، بهتر است کیفیت آب. سازمان در ایالات متحده، مانند سازمان حفاظت محیط زیست ارائه راهنمایی در حال توسعه یک برنامه نظارت و شناسایی اعضای این و دیگر حشرات آبزی. [16] [17]

افراد علاقه مند به نظارت بر کیفیت آب که نمی توانیم و یا مدیریت تجزیه و تحلیل مقیاس آزمایشگاهی همچنین می توانید شاخص های بیولوژیکی استفاده کنید تا خواندن به طور کلی از کیفیت آب. یکی از نمونه های IOWATER برنامه نظارت بر آب داوطلب، که شامل یک کلید شاخص macroinvertebrate اعماق دریا [18] است.

نرم تنان دو کفه ها تا حد زیادی به عنوان bioindicators به ​​نظارت بر سلامت محیط های آبی در هر دو آب شیرین و محیط های دریایی استفاده می شود. وضعیت خود را جمعیت و یا ساختار، فیزیولوژی، رفتار و یا سطح آلودگی با عناصر یا ترکیبات می توانید وضعیت از وضعیت آلودگی از اکوسیستم را نشان دهد. آنها به ویژه مفید از آنجایی که آنها بی پایه هستند به طوری که آنها نماینده از محیط زیست که در آن آنها نمونه برداری شده ی و یا قرار داده می شود. یک پروژه معمولی دیده بان برنامه صدف، [19] است اما امروز آنها در سراسر جهان استفاده می شود.

روش جنوب سیستم امتیاز دهی آفریقا (بی احترامی صحبت کردن) یک سیستم نظارت بر کیفیت آب بیولوژیکی بر اساس حضور macroinvertebrates اعماق دریا است. بی احترامی صحبت کردن ابزار biomonitoring آبزی است در طول 30 سال گذشته پالایش شده است و در حال حاضر در نسخه پنجم (SASS5) است که به طور خاص در مطابق با استانداردهای بین المللی، یعنی پروتکل ISO / IEC 17025 تغییر یافتهاست. [20] روش SASS5 استفاده شده است توسط وزارت آفریقای جنوبی امور آب به عنوان یک روش استاندارد برای رودخانه ارزیابی بهداشت، که تغذیه برنامه بهداشت رودخانه ملی و ملی پایگاه رودخانه.
استانداردها و گزارشهای
نوشتار اصلی: استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی
بین المللی

    سازمان بهداشت جهانی (WHO) دستورالعمل برای کیفیت آب آشامیدنی (GDWQ) در سال 2011. منتشر کرده است [21]

    سازمان بین المللی استاندارد (ISO) منتشر شده [زمانی که] تنظیم کیفیت آب در بخش از ICS 13.060، [22] اعم از نمونه آب، آب آشامیدنی، آب کلاس صنعتی، فاضلاب، و سؤال از آب برای مواد شیمیایی، فیزیکی و یا خواص بیولوژیکی. ICS 91.140.60 استانداردهای سیستم های تامین آب را پوشش می دهد. [23]

مشخصات ملی برای آب محیط و آب آشامیدنی
اتحادیه اروپا
اطلاعات بیشتر: تامین آب و فاضلاب در اتحادیه اروپا

سیاست آب از اتحادیه اروپا عمدتا در سه دستورات مدون:

    دستورالعمل تصفیه فاضلاب شهری (91/271 / EEC) از 1991 مه 21 تخلیه مورد شهری و برخی از فاضلاب های صنعتی؛
    راهنمای آب آشامیدنی (98/83 / EC) از 1998 نوامبر 3 مورد کیفیت آب آشامیدنی؛
    چارچوب آب دستورالعمل (2000/60 / EC) از 2000 اکتبر 23 مربوط به مدیریت منابع آب است.

هندوستان

    هند شورای تحقیقات پزشکی (ICMR) استانداردهای آب آشامیدنی. [24]

آفریقای جنوبی
اطلاعات بیشتر: تامین آب و فاضلاب در آفریقای جنوبی

دستورالعمل کیفیت آب برای آفریقای جنوبی با توجه به نوع کاربر بالقوه گروه بندی می شوند (به عنوان مثال داخلی، صنعتی) در سال 1996 راهنمای کیفیت آب. [25] کیفیت آب آشامیدنی به استاندارد ملی آفریقای جنوبی (SANS) 241 قابل شرب مشخصات آب است. [26 ]
انگلستان

در انگلستان و ولز سطح قابل قبول برای تامین آب آشامیدنی در ذکر شده "آب (کیفیت آب) مقررات سال 2000." [27]
ایالات متحده

در ایالات متحده، استانداردهای کیفیت آب توسط سازمان های دولتی برای انواع مختلف آب و مکان بدن آب در هر استفاده مورد نظر ایجاد شده است. [28] قانون آب پاک (CWA) نیاز به هر حوزه قضایی حاکم (ایالات، مناطق، و قبیله ای تحت پوشش ) به ارائه مجموعه ای از گزارش دوسالانه به کیفیت آب در منطقه خود. این گزارش ها به عنوان 303 (د) شناخته شده و 305 (ب) گزارش، به نام مقررات CWA مربوطه خود را، و به ارسال و تایید شده توسط، EPA. [29] این گزارش ها تکمیل شده توسط حوزه قضایی حاکم، به طور معمول یک دولت اداره محیط زیست، و در دسترس بر روی وب هستند. در سال های آینده انتظار می رود که حوزه های قضایی حاکم خواهد شد هر سه گزارش به عنوان یک سند واحد، به نام ارائه "مجتمع گزارش." 305 (ب) گزارش ( "ملی کیفیت آب گزارش موجودی به کنگره") یک گزارش کلی بر کیفیت آب است، ارائه اطلاعات کلی در مورد تعداد مایل از رودخانه ها و رودخانه ها و شرایط کل است. [30] [31] CWA نیاز ایالات به اتخاذ استانداردهای کیفیت آب برای هر یک از امکان تعیین شده استفاده می کند که آنها را به آب خود را اختصاص دهید. باید شواهد نشان یا سند که یک جریان، رودخانه و یا دریاچه شکست خورده است برای دیدار با معیارهای کیفیت آب برای یک یا بیشتر از موارد استفاده تعیین شده خود، آن را بر روی 303 (د) لیست آب اختلال قرار داده است. هنگامی که یک دولت یک بدن آب در 303 (د) لیست قرار می گیرد، آن را باید یک برنامه مدیریت ایجاد بارهای مجموع حداکثر روزانه برای آلاینده (بازدید کنندگان) خدشه استفاده از آب ایجاد می شود. این TMDLs ایجاد کاهش مورد نیاز به طور کامل پشتیبانی استفاده تعیین شده است. [32]

نوشیدن استانداردهای آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تحت قانون قابل شرب آب سالم صادر شده است.