تصفیه آب صنعتی را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد:

    پساب صنعتی
    تصفیه آب دیگ بخار
    تصفیه آب خنک کننده

تصفیه آب استفاده می شود برای بهینه سازی ترین فرآیندهای صنعتی مبتنی بر آب، از قبیل: حرارت، خنک کننده، پردازش، تمیز کردن، شستشو و به طوری که هزینه های عملیاتی و خطرات کاهش می یابد. تصفیه آب ضعیف اجازه می دهد تا تعامل آب با سطوح خطوط لوله و مخازن که شامل آن است. دیگ بخار می تواند در مقیاس بالا و یا زنگ زدن، و این معنی خواهد بود که سپرده سوخت بیشتر برای گرم کردن همان مقدار آب مورد نیاز است. برج های خنک کننده همچنین می توانید مقیاس بالا و زنگ زدن، اما عدم درمان، گرم، آب کثیف آنها می توانند شامل باکتری برای رشد تشویق و بیماری لژیونر می تواند در نتیجه منجر به مرگ. همچنین، تصفیه آب استفاده می شود برای بهبود کیفیت آب در تماس با محصول تولید شده به عنوان مثال، نیمه هادی ها، و / یا می تواند بخشی از محصول به عنوان مثال، نوشابه، دارو، و غیره در این موارد، تصفیه آب فقیر می تواند محصولات معیوب شود. آب، داخلی می توانید ناامن به نوشیدن اگر اقدامات بهداشتی مناسب نادیده گرفته می شود.

در بسیاری از موارد، آب پساب از یک فرایند ممکن است به کاملا مناسب برای استفاده مجدد در فرایند دیگری در جایی دیگر در سایت. با درمان مناسب، بخش قابل توجهی از صنعتی در سایت فاضلاب ممکن است قابل استفاده مجدد. برای حجم کمتری از آب پساب تخلیه شده و کاهش هزینه های انرژی با توجه به بازیافت حرارت در فاضلاب بازیافت اتهامات پایین برای مصرف آب کمتر، هزینه های پایین تر: این پول در سه راه نجات دهد.

فهرست

    1 اهداف
    2 دفع فاضلاب صنعتی باقی مانده
    3 صنعتی فن آوری تصفیه آب
    4 همچنین نگاه
    5 مطالعه بیشتر

اهداف

تصفیه آب صنعتی به دنبال مدیریت چهار حوزه مشکل اصلی: پوسته پوسته شدن، خوردگی، فعالیت های میکروبی و دفع فاضلاب باقی مانده است. بویلر انجام بسیاری از مشکلات با میکروب را نه به عنوان درجه حرارت بالا رشد آنها جلوگیری می کند.

پوسته پوسته شدن رخ می دهد که مواد شیمیایی و درجه حرارت در شرایط به طوری که نمک های معدنی محلول در آب هستند باعث رسوب و تشکیل رسوبات جامد هستند. این می تواند تلفن همراه، مانند یک گل و لای خوب، و یا می تواند در لایه را بر روی سطوح فلزی از سیستم ساخت. مقیاس یک مشکل است، زیرا عایق و انتقال حرارت کارآمد کمتر می شود به عنوان مقیاس ضخیم، که انرژی هدر میدهد. مقیاس نیز باریک عرض لوله و در نتیجه انرژی مورد استفاده در پمپاژ آب از طریق لوله های را افزایش می دهد.

خوردگی رخ می دهد هنگامی که فلز پدر و مادر oxidises (به عنوان زنگ آهن، به عنوان مثال) و به تدریج از یکپارچگی تجهیزات کارخانه به خطر بیافتد. محصولات خوردگی می تواند باعث مشکلات مشابه به مقیاس، اما در برابر خوردگی نیز می تواند به نشت، که در یک سیستم تحت فشار می تواند به شکست های فاجعه بار منجر شود.

میکروب می تواند در آب خنک کننده عدم درمان، گرم و گاهی پر از مواد مغذی آلی است که به عنوان برج خنک کننده مرطوب اسکرابر هوا بسیار کارآمد می باشد رشد. گرد و غبار، مگس، چمن، اسپور قارچ، و دیگران در آب جمع آوری و ایجاد یک نوع از "سوپ میکروبی" اگر با biocides درمان نیست. ترین شیوع بیماری لژیونر مرگبار »به برج های خنک کننده مدیریت نشده ترسیم شده است، و انگلستان تا به حال دستورالعمل ایمنی و بهداشت دقیق در مورد عملیات برج خنک کننده برای سالها به عنوان سازمان های دولتی در کشورهای دیگر داشته است.
دفع فاضلاب صنعتی باقی مانده

دفع فاضلاب باقی مانده از یک کارخانه صنعتی یک مشکل دشوار و پر هزینه است. بسیاری از گیاهان پالایشگاه نفت، مواد شیمیایی و پتروشیمی امکانات در محل برای درمان فاضلاب خود را به طوری که غلظت آلاینده ها در فاضلاب تصفیه شده مطابق با مقررات محلی و / یا ملی در مورد دفع فاضلاب به تصفیه جامعه و یا به رودخانه ها، دریاچه ها و یا اقیانوس ها.
فن آوری تصفیه آب صنعتی

پیشرفت در تکنولوژی تصفیه آب در تمام زمینه های تصفیه آب صنعتی تاثیر گذاشته است. اگر چه فیلتراسیون مکانیکی، مانند اسمز معکوس، به طور گسترده ای به کار برای فیلتر آلودگی ها، فن آوری های دیگر از جمله استفاده از ازن ژنراتور، تبخیر فاضلاب و اصلاح زیستی نیز قادر به مقابله با چالش های تصفیه آب صنعتی می باشد.

درمان ازن یک فرایند که در آن گاز ازن به فاضلاب به عنوان ابزاری برای کاهش یا حذف نیاز به مواد شیمیایی تصفیه آب و یا ضد عفونی که ممکن است خطرناک، از جمله کلر تزریق است.

فن آوری جدید تصفیه آب و تجهیزات در حال حاضر اجازه می دهد اصلاح تقریبا کامل است، در حالی که حذف هزینه های دفع پر هزینه و زباله های خطرناک.

پردازش فن آوری تصفیه آب

آب فرآیند آب است که در انواع عملیات تولید، مانند استفاده می شود: پوشش و آبکاری. شستشو و پاشش؛ شستشو و غیره شهری و آب زمین اغلب حاوی مواد معدنی که برای این فرآیند به دلیل آن که از کیفیت محصول تاثیر می گذارد و / یا افزایش هزینه های تولید نامناسب را حل می شود. یک سیستم مناسب ورودی تصفیه آب می تواند این مسائل اصلاح و ایجاد شرایط آب مناسب برای فرآیندهای صنعتی خاص.