کاهش ۱۴ درصدی باران در نیمه نخست سال زراعی جاری باعث کم شدن ۴۵ درصدی روان آب‌های سطحی و ۴۸ درصدی آبگیری سدها در مازندران شد و از حالا زنگ خشکسالی را برای یکی از پرباران ترین استان های کشور به صدا درآورد.

طبق آخرین گزارش اداره کل هواشناسی درنیمه نخست سال زراعی جاری ( مهر تا اسفند ۹۶) ۳۳۳ میلمتر باران در مازندران بارید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد و دوره آماری ۳۰ ساله ۱۷ درصد کاهش نشان می دهد و پیش بینی فصلی نیز نشان می دهد بارش ها در این مدت پایین تر از حد نرمال است.
کاهش ۴۸ درصدی آبگیری سدها

مدیر بهره برداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران می گوید : در این استان ۱۰ سد با ظرفیت ۳۲۷ میلیون متر مکعب آب در دست بهره برداری است که در نیمه نخست سال زراعی جاری حدود ۱۶۸ میلیون متر مکعب از ظرفیت سدها به میزان ۵۲ درصد آبگیری شد.
سید رضا موسوی مجد گفت که بیشترین تاثیر کم آبی بر سد شهید رجایی ساری ( سلیمان تنگه) است که صرفا ۳۲ درصد از ظرفیت سد پر شد.
به گفته وی سد شهید رجایی ساری ۱۶۰ میلیون متر مکعب ظرفیت آبگیری دارد که تاکنون حدود ۳۲ میلیون متر مکعب از ظرفیت سد آبگیری شد.
موسوی مجد گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۱۳ درصد از ظرفیت آببندان های این خطه شمال کشور به عنوان منبع اصلی تامین آب شالیزاری نیز خالی است.
مازندران حدود ۸۰۰ آببندان دارد که حجم آبگیری این آببندان ها افزون بر ۳۰۰ میلیون متر مکعب است.

کاهش ۱۴ درصدی باران در نیمه نخست سال زراعی ۹۷-۹۶

کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران گفت که در نیمه نخست سال زراعی جاری (مهر تا اسفند ۹۶) حدود ۳۳۳ میلیمتر باران در این استان به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد و دوره آماری میان مدت بارش ها ۱۷ درصد کمتر شد.
رحیم یوسفی زاده روز سه شنبه افزود : در سال گذشته (۹۶) در مجموع ۵۵۶ میلیمتر باران در مازندران به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد و دوره آماری ۱۹ درصد بارش ها کاهش نشان می دهد.
وی طبق بررسی نقشه های هواشناسی گفت که میزان بارش ها در بهار سال ۹۷ در فروردین ماه نرمال و اردیبهشت و خردادماه نیز در حد پایین تر از نرمال می رسد.

کوهستان‌ها کم باران ترین نقاط مازندران

این کارشناس هواشناسی مازندران گفت که در سال گذشته میزان بارنگی در مناطق کوهستانی کمتر از ساحل بود به طوری که در این مدت ۳۶۲ میلیمتر باران در این مناطق بارید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۹۵)۱۷ درصد و نسبت به دوره آماری بارش در مناطق کوهستانی حدود ۲۲ درصد کمتر شد.
به گفته یوسفی زاده دمای هوا نیز در مناطق کوهستانی در سال گذشته ( ۹۶) نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۵ حدود ۱.۳ درجه گرمتر شد.
وی میانگین دمای هوا را در مناطق کوهستانی مازندران در سال گذشته ۱۳.۲ درجه سانتیگراد اعلام کرده است.

 کاهش ۲۲ درصدی باران در سواحل

یوسفی زاده گفت که در سال گذشته ۶۶۵ میلیمتر باران در مناطق ساحلی استان مازندران به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه (۹۵) ۲۲ درصد و در مقایسه با دوره آماری ۱۹ درصد بارش ها کمتر شد.
به گفته وی دمای هوا در مناطق ساحلی مازندران نیز در سال گذشته (۹۶) در مقایسه با سال (۹۵) ۱.۲ درجه سانتیگراد گرمتر شد.
مازندران افزون بر۴۶۰ هزار هکتار مزارع کشاورزی اعم از زراعی و باغی دارد که حدود ۲۳۰ هزار هکتار از این مزارع را زمین های برنجکاری تشکیل می دهد.
در سال گذشته به دلیل تنش کم آبی حدود ۱۷ هزار هکتار از زمین های برنج کاری زیر کشت قرار نگرفت.