فیلتر یخچال ساید بای ساید الجی لیوانی

فیلتر لیوانی ال جی آتلانتیس

قیمت: 75،000 تومان

 آموزش نحوه تعویض و نصب فیلتر لیوانی یخچال ساید الجی

فیلتر یخچال

 فیلتر بیرونی یخچال ال جی

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر بیرونی یخچال

30-6 سانت

قیمت: 70،000 تومان -----> 50،000 تومان

ارسال رایگان