فیلتر یخچال ساید بای ساید الجی لیوانی

یخچال ال جی

قیمت: 74،000 تومان

 آموزش نحوه تعویض و نصب فیلتر لیوانی یخچال ساید الجی

فیلتر یخچال

 فیلتر بیرونی یخچال ال جی

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر یخچال

30-6 سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان

ارسال رایگان