فیلتر یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک لیوانی mwf

فیلتر یخچال

325،000تومان 235،000 تومان

مدل لیبل دار 175،000 توما

 

آموزش نحوه تعویض فیلتر یخچال ساید جنرال الکتریک MWF :

 تعویض فیلتر

 فیلتر بیرونی یخچال جنرال الکتریک general electric-ge

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر بیرونی یخچال جنرال الکتریک

30-6 سانت

قیمت: 70،000 تومان -----> 50،000 تومان

ارسال رایگان