فیلتر یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک لیوانی mwf

فیلتر یخچال

قیمت: 161،000 تومان

 

آموزش نحوه تعویض فیلتر یخچال ساید جنرال الکتریک MWF :

 تعویض فیلتر

 فیلتر بیرونی یخچال جنرال الکتریک general electric-ge

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر اطلس

30-6 سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان

ارسال رایگان