فیلتر یخچال ساید بای ساید سامسونگ لیوانی

فیلتر یخچال

فیلتر یخچال ساید بای ساید سامسونگ

داخلی-لیوانی

قیمت: 85،000 تومان

آموزش و چگونگی نحوه تعویض و نصب فیلتر لیوانی یخچال ساید سامسونگ:

 تعویض و نصب فیلتر

 فیلتر بیرونی یخچال سامسونگ samsung

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر بیرونی یخچال ساید آکواپیور بزرگ

فیلتر یخچال بیرونی بزرگ

قیمت: 70،000 تومان

70،000تومان 50،000 تومان

آنتی باکتریال

 

atlantis side by side ridge/refrigerator water filter

فیلتر یخچال ساید بای ساید سامسونگ آتلانتیس