فیلتر یخچال ساید بای ساید سامسونگ موشکی

فیلتر یخچال ساید سامسونگ

قیمت: 108،000 تومان

 

 آموزش نحوه تعویض فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ: 

 فیلترسامسونگ

 فیلتر بیرونی یخچال سامسونگ samsung

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر یخچال

30-6 سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان