فیلتر یخچال ساید بای ساید الجی موشکی

فیلتر یخچال الجی

قیمت: 71،000 تومان

 

 اموزش نحوه تعویض و نصب فیلتر موشکی ال.جی:

 فیلتر موشکی ال.جی

 فیلتر بیرونی یخچال ال.جی lg

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر اطلس

30-6 سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان