1. فیلتر داخلی یخچال ساید بای ساید ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مایتگ و کنمور

فیلتر یخچال ویرپول

 

420،000تومان 295،000 تومان

 

آموزش نحوه تعویض و نصب فیلتر یخچال فیلتر داخلی یخچال ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مای تگ و کنمور 2 لول کوتاه:

تعویض و نصب فیلتر یخچال فیلتر داخلی یخچال ویرپول 2 لول کوتاه چگونگی

2.  فیلتر بیرونی یخچال ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مای تگ و کنمور

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر یخچال بیرونی

 30-6 سانت

قیمت: 70،000 تومان -----> 50،000 تومان

 

ارسال رایگان