تعمیر و رفع عیب انواع یخچال و فریزرهای  ساید بای ساید   جنرال الکتریک – ال جی – بلومبرگ -  دوو الکترونیک – اسنوا – استیل بوش – فوت بوش – فوت برانت – سامسونگ – امرسان – ارج  و ..........
 

عیب : یخچال کار نمی کند چراغ داخل آن نیز روشن نمی شود

علت عیب :

پریز برق ندارد . دو شاخه و سیمهای رابط برق معیوب هستند

رفع عیب :

دستگاه ولت متر را روی اندازه گیری برق شهر ( 250 یا 300 ولت متناوب ) قرار دهید . دو سیم آزمایش دستگاه را به محل اتصال پریز وصل کنید . اگر در پریز برق نباشد ( عقربه ولت متر حرکت نکند ) عیب از نبودن برق شهر – سوختن فیوز مخصوص پریز – سوختن فیوز منزل یا محل مورد استفاده یا خرابی سیمکش مربوط به پریز است 

 
عیب : موتور یخچال کار نمی کند چراغ روشنایی داخل یخچال روشن می شود

علت عیب :

ترموستات خراب است یا سیمهای رفت و برگشت معیوبند و اورلود یا رله استارت خراب است . موتور خراب است .

رفع عیب :

با توجه به روشن شدن چراغ روشنایی داخل یخچال به هنگام باز کردن درب آن نشان می دهد که بخش اولیه برق یعنی دو شاخه و سیمهای رابط تا ترموستات یا محل انشعاب سالم می باشند در غیر اینصورت باید هر یک از موارد مقابل مورد آزمایش قرار گیرند .

 عیب : یخچال در تمام اوقات خوب کار می کند سرما مطلوب است ولی در برخی مواقع موتور صدای چیک چیک می دهد و عمل سرما سازی متوقف می شود .

علت عیب :

برق شهر ضعیف است

رفع عیب :

ولت متر را روی اندازه گیری برق شهر قرار داده و در زمانی که موتور صدای چیک چیک می دهد مقدار ولتاژ برق شهر را اندازه گیری کنید . اگر مقدار ولتاژ خیلی کمتر از 220 ولت بوده باشد عیب از کم شدن ولتاژ برق شهر است .عیب : موتور یخچال کار نمی کند سرما نداریم بعد از چند لحظه موتور صدای چیک چیک حاصل می شود .

علت عیب :

رله استارت معیوب است – موتور خراب می باشد – کمپرسور یا سیکل گردش گاز دارای اشکال است

رفع عیب :

رله استارت و اورلود را از موتور جدا کرده و موتور را با سیم تست مستقیماً بکار اندازید اگر موتور کار نکرد یا شدت جریان آن زیاد باشد موتور یا کمپرسور معیوب است در غیر اینصورت سیستم گردش گاز اشکال دارد رله استارت و اورلود نیز باید جداگانه تست شوند .

 

عیب : یخچال تمام مدت کار می کند سرما بیش از حد معمول است . تمام چیزهایی که در یخچال گذاشته می شود یخ می زنند .

علت عیب :

ترموستات تنظیم نیست . لوله بالب از جای مخصوص خود در اواپراتور جدا شده است . سر سیمهای ترموستات به هم اشتباه وصل شده اند – ترموستات خراب می باشد .

رفع عیب :

به ترموستات توجه کنید اگر درجه روی شماره زیاد قرار گرفته باشد آن را روی شماره مناسب قرار دهید تا عیب بر طرف گردد در غیر اینصورت بالب و محل قرار گرفتن آن را بررسی کنید اگر از جای اصلی خود در اواپراتور خارج شده باشد آن را در جای اصلی خود قرار دهید اگر ترموستات خراب باشد آن را تعویض کنید .

 

 

عیب : وقتی دو شاخه یخچال را به برق وصل می کنیم فیوز منزل فوراً قطع می گردد .

 علت عیب :

سیم پیچ های موتور اتصال کوتاه کرده اند سیمهای برق یخچال در مکانی به هم اتصال یافته اند .

رفع عیب :

رله استارت و اورلود یخچال را از موتور خارج کنید دوشاخه یخچال را به برق وصل کنید اگر فیوز منزل قطع نکرد و موتور خراب است . اگر سیم ها به هم اتصال یافته اند از هم جدا نموده و با نوار چسب آنها را عایق کاری کنید رله استارت و اورلود را نیز تست کنید .

 
 

عیب : موتور یخچال خوب کار می کند سرما مناسب است لامپ روشنایی روشن نمی شود .

علت عیب :

لامپ سوخته است – کنتاکتهای اتصال سر پیچ به لامپ خوب اتصال نمی کنند – شستی معکوس لامپ معیوب است سیم کشی روشنایی اشتباه می باشد .

رفع عیب :

لامپ را تست کنید اگر خراب است عوض نمایید چنانچه سالم است کنتاکتهای اتصال سر پیچ و نحوه اتصال آنها را بازید کنید اگر کنتاکتها بخوبی به لامپ اتصال نمی یابند کنتاکتها را به درستی به لامپ اتصال کنید اگر عیب از این قسمتها نباشد شستی معکوس لامپ را پس از در آوردن دو شاخه یخچال از برق تست کنید .

 

 

عیب : بدنه یخچال برق دارد .

 علت عیب :

موتور معیوب می باشد ناحیه ای از سیم های رابط لخت شده و بدنه اتصال یافته است کنتاکتهای اتصال یا سر سیم های ترموستات شستی معکوس رله استارت یا اورلود به بدنه اتصال یافته اند .

رفع عیب :

رله استارت و اورلود را از موتور جدا کرده و یخچال را به برق وصل کنید آنگاه با ولت متر یا فازمتر یا هر وسیله مناسب دیگر وجود برق در بدنه یخچال را تست کنید اگر در بدنه یخچال برق نباشد عیب از موتور است ولی اگر در هنگام راه اندازی موتور در بدنه برق نباشد احتمالاً پایه های اتصال سر سیم های ترموستات – اورلود – شستی معکوس به بدنه اتصال یافته یا ناحیه ای از سیمهای رابط لخت شده و به بدنه اتصال یافته آن را بدقت بازدید نموده و عیب را شناسایی و برطرف کنید .

 
 

عیب : مدت کار موتور یخچال کم – سرما نیز کم است .

علت عیب :

درجه ترموستات روی شماره مناسب نمی باشد . ترموستات تنظیم نیست .

رفع عیب :

 درجه ترموستات را روی شماره مناسب قرار دهید . اگر شماره مناسب است ترموستات تنظیم نمی باشد . آن را تنظیم کنید تا عیب برطرف گردد.

 

 عیب : یخچال تمام وقت کار می کند – اواپراتور خنک نمی شود

علت عیب :

یخچال گاز ندارد

رفع عیب :

پس از یافتن محل نشت آن را لحیم نموده سپس با انجام تمام مراحل شارژ گاز عیب برطرف می گردد.

 

 

عیب : یخچال تمام وقت کار می کند سرما خیلی کم است – مقدار گاز مناسب می باشد

علت عیب :

کمپرسور از فشار افتاده است

رفع عیب :

کمپرسور را تعمیر یا در صورت امکان تعویض نمایید تا عیب برطرف شود.

 

 

 

عیب : قسمتهایی از اواپراتور کاملاً یخ بسته و قسمت های دیگری از آن کاملاً خنک نمی شود .

علت عیب :

لوله های یخچال مسدود هستند – گاز کم است .

رفع عیب :

در صورت امکان لوله مویی را تعویض کنید و لوله های یخچال را بطور کامل شستشو دهید فیلتر درایر را  عوض کرده آنگاه یخچال  را شارژ کنید تا عیب برطرف گردد.

 

 

عیب : موتور یخچال مدت زیادی کار می کند سرما مناسب نیست گاز یخچال کامل می باشد .

علت عیب :

فاصله کندانسور با دیوار کم می باشد

رفع عیب :

اگر روی کندانسور گرد و غبار گرفته است به طور کامل تمیز کنید چنانچه فاصله آن از دیوار کم است فاصله را تا حد مناسب بیشتر کنید تا عیب برطرف گردد اگر یخچال در محیط گرم استفاده می شود نصب فن کوچک در بغل موتور برای خنک کردن موتور نتیجه مطلوبی خواهد داشت حتی استفاده از پنکه نیز خیلی مناسب است .

 

 

عیب : اواپراتور برفک زیاد می زند .

علت عیب :

یخچال در محل گرم و مرطوب قرار دارد . لاستیک های دور درب خراب هستند – درب یخچال خوب بسته نمی شود

رفع عیب :

اگر محل مورد استفاده یخچال مناسب نیست جای آن را عوض کنید چنانچه مناسب باشد لاستیک ها را بازدید کرده اگر پاره شده اند یا قدرت آهنربای آنها کم شده است آنها را عوض کنید تا عیب برطرف گردد.

 

عیب : پس از شارژ کردن یخچال مدتی خوب کار می کند و سپس عقربه گیج تا حد تخلیه کامل نزول کرده و سرما سازی متوقف می گردد .

علت عیب :

لوله ها بویژه لوله کاپیلاری مسدود است درایر مسدود می باشد

رفع عیب :

اگر امکان داشته باشد لوله مویی را عوض کنید در غیر اینصورت لوله مویی و لوله های اواپراتور را بطور کامل شستشو دهید آنگاه فیلتر درایر را عوض کرده تمام مراحل شارژ گاز را انجام داده و به یخچال گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد.

 
 

عیب : مدت کار موتور یخچال نرمال تمام مسیر لوله برگشت برفک می زند .

 علت عیب :

گاز یخچال زیاد است

رفع عیب :

مقداری از گاز یخچال را تا حد مجاز کم کنید تا عیب برطرف گردد .

 

 عیب : یخچال هنگام کار صدای ناهنجار می دهد

علت عیب :

محل استقرار یخچال تنظیم نیست لاستیک های لرزه گیر و پیچهای نگهدارنده موتور معیوبند سایر پیچ ها شل می باشند .

رفع عیب :

محل استقرار یخچال را تنظیم کنید اگر لاستیک های لرزه گیر موتور خرابند تعویض نمائید سپس شل بودن پیچهای موتور را بازدید کنید اگر پیچ ها ی موتور و یا پیچ های سایر قسمت ها شل هستند سفت کنید تا عیب برطرف گردد.

 

 

عیب : قسمت فریزر – یخچال . فریزر خوب خنک می شود قسمت یخچال اصلاً خنک نمی شود .

علت عیب :

گاز یخچال – فریزر کم است

رفع عیب :

پس از اینکه موتور مدت مناسبی کار کرد بشرط اینکه حدود 20 سانتیمتر بعد از اواپراتور یخچال سرد نشود یا برفک نزند گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد .

 

عیب: یک دستگاه یخچال ساید بای ساید دارم که بدنه آن گرم می شود. مشکل از کجاست؟

    دستگاه ایرادی ندارد. گرم شدن بدنه مربوط به عبور گاز فریون و تبادلات گازی است واین امر در تمامی یخچالها طبییعی است.


عیب:  یک دستگاه یخچال فریزر دارم که سبزیجات در آن یخ می زند. برای جلوگیری از این کار چه باید کرد؟

    شما می بایست یخچال را روی درجه 3 یا 4 تنظیم نمایید. چرا که سرمای دستگاه به حدی است که در درجات دیگر مثلا درجه 1 امکان یخ زدن سبزیجات وجود دارد.


عیب: یک دستگاه یخچال فریزر دارم که وقتی آنرا روی درجه 3 تنظیم میکنیم روی درجه تنظیم شده توسط ما نمی ماند مشکل از کجاست؟

    این امر کاملا طبیعی است. شما می بایست چند ساعت صبر کنید تا دمای یخچال به دمای تنظیمی شما برسد.

 

سوال:  کاربرد دکمه Thaw ,Chill ,QuickCool ,Soft Mode برروی یخچال فریزر چیست؟

    این علامات مربوط به کشوی مخصوص تعبیه شده در قسمت یخچال میباشد، بطوریکه میتوان دمای آن محفظه را مستقل از بقیه قسمتهای یخچال تنظیم نمود. دکمه Thaw برای آب کردن تدریجی یخ گوشت (بدون از دست دادن کیفیت آن )، Chill ایجاد محیط خنک برای حفظ رطوبت و تازگی مواد غذایی، Quick Cool (خنک سازی فوری نوشیدنی ها)، Soft Mode (فریزرملایم ).


سوال: یکدستگاه یخچال ساید دارم، برای مسافرت می توانیم دستگاه را خاموش کرده بعد از مراجعه به برق بزنیم؟

    همانطور که میدانید مواد غذایی نمیتوانند برای مدت طولانی درمحیط یخچال نگهداری شوند به همین جهت بهتراست مواد غذایی فاسد شونده را از قسمت یخچال خارج نموده و با استفاده از کلید Vacation قسمت یخچال را خاموش کرده و بدون آنکه خللی در کارکرد فریزر وارد شود. این امر سبب میشود ضمن کاهش استهلاک و هزینه های مصرفی دستگاه، از قابلیت فریزر دستگاه به تنهایی استفاده نمود. درضمن میبایست ظرف جمع آوری یخ های تولیدی یخ ساز را تخلیه و شیر ورودی آب را بسته و کلید Ice Type را درحالت Off قرار دهید. این قابلیت در یخچالهای ساید بای ساید سامسونگ بسیار کاربردی و مفید است.  

 

سوال: تکنولوژی No Frost چیست؟

    سیستم خنک کنندگی بدون برفک در یخچال فریزرهای سامسونگ می باشد.
    دستگاه یخچال ساید ما یخ تولید نمی کند مشکل از کجاست؟
    مشکل مربوط به متغیر بودن فشارآب درطول شبانه روز است. برای تنظیم دستگاه خود با مرکز سرویس با شماره چهار رقمی 8255 تماس حاصل فرمایید. با اینکه ایراد اصلی در تغییر فشار آب می باشد اما قابلیت تنظیم در یخچالهای سامسونگ وجود دارد.

 

 سوال:  یکدستگاه یخچال ساید دارم، که بوی نامطبوعی دارد. چه پیشنهادی دارید؟

    در یخچالهای سامسونگ هیچ قسمتی که بتواند بویی از خود تولید نماید وجود ندارد. وظیفه هر یخچالی تامین سرما دریک محیط کاملاً بسته (ایزوله) است. اگرسرما به حد کافی وجود دارد همه چیز درست است و حتماً استفاده ناصحیح منجربه تولید بوی نامطبوع گشته است. برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع، موادغذایی بودارمانند ترشیجات، پنیر وهندوانه و... را درظروف در دار نگهداری کنید و از قراردادن غذای گرم در داخل یخچال جداً خودداری نمایید. اگر دستگاه شما به هر دلیل دارای بوی نامطبوع باشد استفاده از روش های زیرمفید خواهد بود:
    1- شستشو بدنه با جوش شیرین
    2- قراردادن ذغال یا لیموترش یا مقداری وانیل در داخل یخچال
    3 - خاموش کردن دستگاه و قراردادن آن با دربهای باز در هوای آزاد
   

سوال: یخچال فریزر ساید خریده ایم آیا برای نصب، نیاز به ترانس دارد؟

    درصوتیکه برق منزل شما دارای نوسان (کم وزیاد شدن ولتاژ) باشد بهتراست از یک ترانس Stabilizer ( تثبیت کننده ولتاژ) استفاده نمایید. درغیر اینصورت استفاده از محافظ های ارزان قیمت توصیه نمیشود.

 

عیب:  یخچال فریز داریم که با قطع جریان برق، دیگر روشن نمیشود مشکل از کجاست؟

    همزمان کلید Power Cool و Power Freeze را فشار دهید، دستگاه به طور موقت شروع به کارکرده که این کارکرد دستگاه شما موقتی خواهد بود ومی بایست با مرکز سام سرویس با شماره چهار رقمی 8255 تماس بگیرید. این قابلیت بسیار جالب به شما کمک می کند تا بدون وقفه از یخچال خود استفاده کنید.

Refrigerator Repair and Troubleshooting