فیلتر یخچال بیرونی ال جی بزرگ

فیلتر بیرونی یخچال ال جی

بیرونی بزرگ

2500 گالن - یک ساله

195،000 تومان 145،000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور

فیلتر داخلی تصفیه آب یخچال ساید بای ساید ال جی مدل لیوانی

فیلتر یخچال بیرونی ال جی بزرگ

سفارش تلفنی

فیلتر یخچال بیرونی ال جی بزرگ