آموزش نحوه تعویض فیلتر یخچال ساید موشکی کوچک الجی :

فیلتر یخچال

 فیلتر بیرونی یخچال ال جی

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر ساید

30-6 سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان