1. فیلتر داخلی یخچال ساید بای ساید ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مای تگ و کنمور

فیلتر یخچال ویرپول تک لول

295،000تومان 199،000 تومان

 آموزش چگونگی تعویض و نصب و ریست فیلتر داخلی یخچال ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مایتگ و کنمور:

تعویض فیلتر یخچال ویرپول,کنمور,امانا, و مای تگ نحوه

2. فیلتر بیرونی یخچال ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مایتگ و کنمور

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 30   % تخفیف می شود.)

فیلتر بیرونی یخچال ساید آکواپیور بزرگ

فیلتر یخچال بیرونی بزرگ

آکواپیور کره 2019

قیمت: 70،000 تومان

70،000تومان 50،000 تومان

آنتی باکتریال

ارسال رایگان به سراسر کشور